کلیدواژه‌ها = بانکداری اسلامی
نظریه مساهمت ابتدایی در سود تحول در مفهوم شرکت و بستری برای تحقق بانکداری اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 10 آبان 1402

10.30497/ifr.2023.244422.1828

سید امراله حسینی؛ محمد زارعی محمودآبادی


شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 24 دی 1402

10.30497/ifr.2024.244444.1830

اکرم تفتیان؛ فریده نور محمدی


نقش یکپارچگی حکمرانی در بانکداری اسلامی؛ (با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مالزی)

دوره 12، ویژه‌نامه اول؛ اولین همایش ملی بانکداری اسلامی ایران، تیر 1402، صفحه 37-72

10.30497/ifr.2023.244139.1769

علی الهیاری‌فرد؛ محمود گنج‌بخش


هیأت مرکزی شریعت و ساختار نظارت شرعی در بانک‌های اسلامی؛ با تأکید بر استانداردهای بین‌المللی و تجارب کشورها

دوره 12، ویژه‌نامه اول؛ اولین همایش ملی بانکداری اسلامی ایران، تیر 1402، صفحه 103-148

10.30497/ifr.2023.244187.1784

لیلا محرابی


ارزیابی تحلیلی شاخص‌های مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف؛ (با تأکید بر شاخص حکمرانی خوب)

دوره 12، ویژه‌نامه اول؛ اولین همایش ملی بانکداری اسلامی ایران، تیر 1402، صفحه 149-174

10.30497/ifr.2023.244301.1820

سمیه ناصرزاده؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ بیتا شایگانی؛ سمیرا متقی


حاکمیت شرکتی و نقش آن در بهبود عملکرد و کاهش تقلب در بانکداری اسلامی

دوره 12، ویژه‌نامه اول؛ اولین همایش ملی بانکداری اسلامی ایران، تیر 1402، صفحه 175-204

10.30497/ifr.2023.244149.1800

لیلا زمانیان‌فر؛ محمدرضا مهدیار اسماعیلی


بررسی فقهی ابزار نجات از درون در حوزه توقف و ورشکستگی بانک‌ها

دوره 12، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 217-268

10.30497/ifr.2022.242110.1679

محمد یاراحمدی؛ محمدحسین بیاتی؛ محمدجواد شریف‌زاده


طراحی شاخص عدالت در بانکداری اسلامی با رویکرد تحلیل محتوا و روش تصمیم‌گیری فازی

دوره 12، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 269-308

10.30497/ifr.2023.243933.1805

محمدجواد محقق‎نیا؛ حسین سیلسپور؛ شیما احمدی


چالش‌های بازار بین‌بانکی ایران و ارائه راهکار در چارچوب اقتصاد مقاومتی

دوره 12، شماره 1، آبان 1401، صفحه 59-106

10.30497/ifr.2021.239897.1575

محمدرضا سیمیاری؛ محمدحسین قوام؛ علی آقایی؛ حسین حسن‌زاده سروستانی


مسئولیت‌پذیری اجتماعی بانکداری اسلامی مدلی برای تأثیر بر جامعه

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 333-362

10.30497/ifr.2022.241305.1642

سیداکبر سیدهاشمی؛ شهرام میرزایی دریانی؛ مجید احمدلو؛ فرزاد ستاری اردبیلی


شناسایی و رتبه‌بندی ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکداری با روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 713-756

10.30497/ifr.2021.241236.1636

عباسعلی جعفری ندوشن؛ سمیه السادات موسوی؛ صبا قاضی عسگری؛ زهرا نفر


مبانی فقهی تعامل نظام بانکی کشور با بانک‌ها و نهادهای خارجی و بین المللی

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 757-788

10.30497/ifr.2021.241023.1624

مهدی خطیبی


بررسی تأثیر مدل رفتاری مبتنی‌بر هدف در توصیف پس‌انداز قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی (مطالعه موردی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران)

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 467-506

10.30497/ifr.2019.75490

ایرج نوری؛ محمدعلی رزاقی هریس؛ فرشید آقاگلی


شناسایی و ارزیابی چالش‌های حساب سرمایه‌گذاری ‌مدت‌دار و ارائه راهکارهای اصلاحی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 541-578

10.30497/ifr.2019.2404

محمدرضا سیمیاری؛ محمدحسین قوام؛ رضا کریمی


ریسک نقدینگی و کیفیت دارایی‌ها- تأمین مالی در بانکداری اسلامی: رویکرد تحلیل همبستگی بنیادی

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 579-610

10.30497/ifr.2019.2418

فاطمه زارعی؛ محمد ندیری؛ جلال نادری سمیرمی؛ سیدعباس موسویان


طراحی الگوی رتبه‌بندی اعتباری بانک‌های اسلامی ایران

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 327-366

10.30497/ifr.2019.2352

محمد خان‌زاده؛ محمدجواد محقق‌نیا؛ محمدحسن ابراهیمی‌سروعلیا


واکاوی خردمایه حاکم برسیاست‌ها و اقدامات کنشگران نظام بانکی ایران

دوره 8، شماره 1، آبان 1397، صفحه 1-34

10.30497/ifr.2018.2273

نیما لطفی فروشانی؛ علی رضائیان؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده


مقدمه‌ای بر پارادایم جایگزین برای پارادایم عقود معیّنه در بانکداری اسلامی

دوره 8، شماره 1، آبان 1397، صفحه 91-116

10.30497/ifr.2018.2277

محمد طالبی


اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی با استفاده از روش تاپسیس فازی

دوره 5، شماره 1، آبان 1394، صفحه 89-118

10.30497/ifr.2015.1793

رسول خوانساری؛ وهاب قلیچ


اجرای صحیح تسهیلات سلف در بانکداری اسلامی به کمک بورس تخصصی کالا در مورد کالاهای استاندارد بورسی

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 133-158

10.30497/ifr.2015.1729

محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی‌نیا


اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی در بانکداری اسلامی به کمک صندوق‌های پروژه‌ محور

دوره 4، شماره 1، آبان 1393، صفحه 107-134

10.30497/ifr.2014.1677

محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی‌نیا


نقد و بررسی دیدگاه‌های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 5-34

10.30497/ifr.2014.1653

سیدعباس موسویان؛ حسین میثمی


مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی با رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیلات

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 123-156

10.30497/ifr.2013.1645

محمدنقی نظرپور؛ علی رضایی


ریشه‌یابی چالش‌ها‌ی استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 37-55

10.30497/ifr.2012.1522

محمد طالبی؛ حسن کیایی


حاکمیت شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی- اسلامی انگلستان و مقایسۀ آن با ایران

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 89-114

10.30497/ifr.2012.1524

سیدعباس موسویان؛ حسین میثمی؛ محسن محمدزاده؛ رسول خوانساری