*جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» مورخ چهارم بهمن ماه 1401 برگزار شد*

*جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» در تاریخ 04/11/1401 برگزار شد*

جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» در روز سه‌شنبه مورخ 04/11/1401 با حضور سردبیر، مدیر مسئول، اعضای هیأت تحریریه و مدیر داخلی برگزار گردید و مقاله‌های زیر تأیید شدند:

1️⃣ *بررسی فقهی ابزار نجات از درون در حوزه توقف و ورشکستگی بانک‌ها*

محمد یاراحمدی، محمدحسین بیاتی و محمدجواد شریف‌زاده: از دانشگاه‌های امام صادق علیه‌السلام و عدالت.

2️⃣ *تحلیل مبانی فقهی اعمال محدودیت در دامنه نوسان قیمت در بازار سرمایه*

نویدرضا کیوانی و سیدمرتضی شهیدی: از دانشگاه‌های امام صادق علیه‌السلام و آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

3️⃣ *طراحی الگوی تجهیز و تخصیص منابع شرکت‌های لیزینگ ایران در چارچوب فقه امامیه*

محمدمهدی دژدار و عادل آذر: از دانشگاه‌های امام صادق علیه‌السلام و تربیت مدرس.

4️⃣ *تحلیل فقهی توافق بازخرید موسوم به ریپو*

سیدمحمدصادق شاهچراغ و صادق الهام: از دانشگاه‌ امام صادق علیه‌السلام.

5️⃣ *تأملی در همانندی مفهوم غرر و عدم تقارن اطلاعات در عقد بیمه و ضمانت اجرای آن*

دیبا جعفری و منصور امینی: از دانشگاه شهید بهشتی.

6️⃣ *اوراق بهادار اسلامی سرمایه‌گذاری با سئولیت اجتماعی: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی*

رضا یارمحمدی، علی صالح‌آبادی، محمد توحیدی، غلامرضا مصباحی‌مقدم و عادل آذر: از دانشگاه‌های امام صادق علیه‌السلام و تربیت مدرس.

7️⃣ *دولت اعتدال بورس؛ تحلیل گفتمان سخنان رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران درباره بورس در بازه زمانی سال‌های 1392 تا 1400*

محمدحسین شعاعی و امیرمحمد اصفهانی: از دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

8️⃣ *ثبات مالی در بازهای مالی اسلامی و متعارف از منظر حباب؛ یک تحلیل نظری و تجربی*

محسن کشاورز، علیرضا پورفرج و وحید تقی‌نژاد عمران: از دانشگاه مازندران.

9️⃣ *طبقه‌بندی و تحلیل فنی – اقتصادی انواع رمز ارزش‌ها از منظر چارچوب کلان نظام پولی در اقتصاد اسلامی*

محسن رضایی صدرآبادی و محمدرضا کشاورز: از دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و پژوهشکده فناووری اطلاعات و ارتباطات.

0️⃣1️⃣ *ارائه الگوی مناسب تأمین مالی جمعی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط مرتبط با سامانه میدون*

هادی سوری تبار و محمد توحیدی: از دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

1️⃣1️⃣ *چالش‌ها و فرصت‌های فناوری مالی اسلامی*

اکرم تفتیان و رامین علی‌پور: از آزاد اسلامی واحد یزد.

2️⃣1️⃣ *آسیب‌شناسی موانع قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی دارایی‌های تسهیلاتی بانک‌ها از منظر فقهی  و اقتصادی*

حسین هرورانی، عباس عرب‌مازار و سیدهادی عربی: از دانشگاه‌های شهید بهشتی و قم.

3️⃣1️⃣ *ارزیابی فقهی تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام*

محمدهادی حبیب‌الهی و حسین حسن‌زاده سروستانی: از دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.