*جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» مورخ دهم مردادماه 1402 برگزار شد*

*جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» مورخ دهم مردادماه 1402 برگزار شد*

*جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» در تاریخ 10/05/1402 برگزار شد*

جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» در روز سه‌شنبه مورخ 10/05/1402 با حضور سردبیر، مدیر مسئول، اعضای هیأت تحریریه، اعضای مشورتی و مدیر داخلی برگزار گردید و مقاله‌های زیر تأیید شدند:

1️⃣ *امکان‌سنجی فقهی الزام قانونی به پرداخت خمس ارباح مکاسب توسط حاکمیت اسلامی*

مهدی سرمست شوشتری: از دانشگاه‌ امام صادق علیه‌السلام.

2️⃣ *بررسی بازار فارکس و کارکردهای آن با رویکرد فقهی خردنگر و کلان‌نگر*

احمد عاملی و مهدی بهادری: از دانشگاه‌های خوارزمی و رضوی.

3️⃣ *تحلیل و انتخاب مدل مناسب جهت انتشار اوراق برای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران*

محمدمهدی فریدونی، محمد توحیدی و میلاد عیسایی: از دانشگاه‌ امام صادق علیه‌السلام.

4️⃣ *تأثیر صکوک برکسری‌های دوقلو در کشورهای منتخب*

محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی، سیده سهیلا میری لداری و سعید راسخی: از دانشگاه‌ مازندران.