اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز دو فصلنامه علمی تحقیقات مالی اسلامی

نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» اولین نشریه تخصصی مالی اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی است که با همت گروه مالی اسلامی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام راه‌اندازی گردید و در حال حاضر توسط گروه مالی اسلامی، دانشکده معارف اسلامی مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام و با همکاری انجمن علمی مالی اسلامی ایران و حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیت است.
     نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» و با هدف تولید ادبیات اسلامی در حوزه مالی به منظور ارتقاء و تحول دانش مالی با رویکرد اسلامی- ایرانی و پاسخ‌گویی به نیازهای کاربردی سازمان‌ها و نهادهای مالی در زمینه‌ها و محورهای تخصصی ذیل منتشر می‌شود:

 • تئوری‌های مالی اسلامی؛
 • قواعد فقه مالی اسلامی؛
 • فقه مالی اسلامی؛
 • حقوق مالی اسلامی؛
 • ابزارهای تأمین مالی اسلامی؛
 • ابزارهای مدیریت ریسک اسلامی؛
 • تحلیل اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی؛
 • نهادهای مالی اسلامی؛
 • بازار سرمایه اسلامی؛
 • بانکداری اسلامی؛
 • بیمه‌های اسلامی؛
 • حسابداری مالی اسلامی؛
 • قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی؛
 • صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اسلامی؛
 • سایر موضوعات مرتبط.