جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» مورخ سی‌ام فروردین ماه 1401

*جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» در تاریخ 30/01/1401 برگزار شد*

جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» در روز سه‌شنبه مورخ 30/01/1401 با حضور سردبیر، مدیر مسئول، اعضای هیأت تحریریه و مدیر داخلی برگزار گردید و مقاله‌های زیر تأیید شدند:

1️⃣ *پژوهشی در قاعده فقهی احتیاط در اموال دیگران*

اکبر محمودی: از دانشگاه بین‌المللی المصطفی

2️⃣ *مدلی برای عملیات پردازش پس از معامله در بستر بلاکچین مبتنی‌بر فین‌تک اسلامی و فقه اسلامی*

رباب منصوری و مهدی قائمی‌اصل: از دانشگاه خوارزمی

3️⃣ *مسئولیت‌پذیری اجتماعی بانکداری اسلامی مدلی برای تأثیر بر جامعه*

سیداکبر سدهاشمی، شهرام میرزایی دریانی، مجید احمدلو، فرزانه ستاری اردبیلی: از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

4️⃣ *ماهیت حقوقی گروه منفعت اقتصادی وتمیز آن با شرکت مدنی در فقه امامیه وسایر نهادهای مشابه تاریخی*

مجید رهائی، سیدحسن حسینی‌مقدم و مهدی فلاح‌خاریکی: از دانشگاه‌های مازندران و آزاد اسلامی واحدهای آمل و ساری

5️⃣ *چارچوب معاملات تقلیدی (کپی) و قرارداد معاملات انعکاسی از منظر فقهی و حقوقی*

میلاد خوش‌زبان و محمودرضا خواجه‌نصیر: از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو انجمن علمی مالی اسلامی ایران

6️⃣ *تحلیل مواجهه متفکران مدرسی اولیه با مسأله «ارزش پول»؛ دلالت‌هایی برای اقتصاد اسلامی*

محمدحسین بهمن‌پور خالصی و محمدجواد شریف‌زاده: از دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

7️⃣ *پویایی‌های نظری تحلیل بهره و ربا در اندیشه اقتصادی متفکران مدرسی (قرن 12 تا17)؛ دلالت‌هایی برای اقتصاد اسلامی*

محمدحسین بهمن‌پور خالصی و محمدجواد شریف‌زاده: از دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

8️⃣ *ارزش‌گذاری اوراق ‌اجاره مبتنی‌بر سهام با استفاده از روش ریاضیات‌ تصادفی*

حسن کیایی و مصطفی سلطانی: از دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

9️⃣ *شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌ها و آسیب‌های فقهی– اقتصادی بانکداری بخش خصوصی در بازار پول ایران*

محمدحسین شریعتی‌نیا و محمدحسین قوام: از دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

0️⃣ 1️⃣*بررسی عوامل تأثیرگذار بر سواد مالی اسلامی با استفاده از تکنیک دنپ*

جلال نادری، محمود رامشینی و فاطمه زارعی: از دانشگاه‌های بجنورد و میبد