بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» با هدف تولید ادبیات اسلامی و بومی در حوزه مالی به منظور ارتقاء و تحول دانش مالی با رویکرد اسلامی - ایرانی و پاسخ‌گویی به نیازهای کاربردی سازمان‌ها و نهادهای مالی در زمینه‌های تخصصی منتشر می‌شود.

قابل توجه نویسندگان محترم؛ لطفاً پیش از ارسال مقاله جهت کسب اطلاعات مطالب مربوط به صفحات «درباره نشریه»، «اهداف و چشم‌انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرآیند پذیرش مقاله» و «راهنمای نویسندگان (نگارش و ارسال مقاله) و (ارزیابی مقاله)» مطالعه و در زمان ارسال مقاله کاربرگ «تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی» تکمیل و ارسال شود.


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نظریه مساهمت ابتدایی در سود تحول در مفهوم شرکت و بستری برای تحقق بانکداری اسلامی

10.30497/ifr.2023.244422.1828

سید امراله حسینی؛ محمد زارعی محمودآبادی


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

شناسایی معیارهای اقتصادی گزارشگری توسعه پایدار مبتنی بر متون اسلامی در سطح شرکت ها

10.30497/ifr.2024.244470.1831

مرتضی یوسفی؛ رسول برادران حسن زاده؛ علیرضا رادبین؛ محمدعلی ربی پور؛ سعید حسن زاده دلگشا


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر توسعه بازار صکوک با تاکید بر نقش ریسک مالی در کشورهای منتخب اسلامی

10.30497/ifr.2023.245107.1853

حدیث دالوندی؛ حبیب انصاری سامانی؛ علی لامع


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های الزامات اجرایی تأمین مالی خرد اسلامی

10.30497/ifr.2024.244444.1830

اکرم تفتیان؛ فریده نور محمدی


تحلیل تاثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون ربای ایران

10.30497/ifr.2024.243950.1758

حسن مهدوی پناه؛ مریم خلیلی عراقی؛ مهدی منتظر؛ حمیدرضا وکیلی فرد


علمی - پژوهشی (بیمه‌های اسلامی)

بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب تکافل توسط بیمه‌گذاران شرکتی

10.30497/ifr.2024.245189.1857

مجید نیلی احمدآبادی؛ لیلی نیاکان؛ مهسا حیدری احمدی


 

تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 217
تعداد نویسندگان 386
تعداد مشاهده مقاله 333,944
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 204,715
نسبت مشاهده بر مقاله 1538.91
نسبت دریافت فایل بر مقاله 943.39
تعداد مقالات ارسال شده 869
تعداد مقالات رد شده 614
تعداد مقالات پذیرفته شده 164
درصد پذیرش 19
حداکثر زمان پذیرش (روز) 195
تعداد پایگا‌ه‌های نمایه شده 13
تعداد داوران 64
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان

نشریات مرتبط