بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» با هدف تولید ادبیات اسلامی و بومی در حوزه مالی به منظور ارتقاء و تحول دانش مالی با رویکرد اسلامی - ایرانی و پاسخ‌گویی به نیازهای کاربردی سازمان‌ها و نهادهای مالی در زمینه‌های تخصصی منتشر می‌شود.

قابل توجه نویسندگان محترم؛ لطفاً پیش از ارسال مقاله جهت کسب اطلاعات مطالب مربوط به صفحات «درباره نشریه»، «اهداف و چشم‌انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرآیند پذیرش مقاله» و «راهنمای نویسندگان (نگارش و ارسال مقاله) و (ارزیابی مقاله)» مطالعه و در زمان ارسال مقاله کاربرگ «تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی» تکمیل و ارسال شود.


کسب رتبه الف در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نشریه تحقیقات مالی اسلامی

همایش ملی بانکداری اسلامی ایرانی - مرکز مطالعات بانک ملی

نقش یکپارچگی حکمرانی در بانکداری اسلامی؛ (با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مالزی)

صفحه 1-34

10.30497/ifr.2023.244139.1769

علی الهیاری‌فرد؛ محمود گنج‌بخش


اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نظارت شرعی بر عملکرد بانک‌ها

صفحه 35-70

10.30497/ifr.2023.244172.1776

اعظم احمدیان


هیأت مرکزی شریعت و ساختار نظارت شرعی در بانک‌های اسلامی؛ با تأکید بر استانداردهای بین‌المللی و تجارب کشورها

صفحه 71-116

10.30497/ifr.2023.244187.1784

لیلا محرابی


حاکمیت شرکتی و نقش آن در بهبود عملکرد و کاهش تقلب در بانکداری اسلامی

صفحه 117-146

10.30497/ifr.2023.244149.1800

لیلا زمانیان‌فر؛ محمدرضا مهدیار اسماعیلی


بررسی کارآیی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت تورم در شرایط ناترازی نظام بانکی و تحلیل ناترازی مبتنی‌بر الزامات بانکداری اسلامی

صفحه 147-176

10.30497/ifr.2023.244287.1819

محمد شیریجیان؛ محمدرضا فرزین؛ منیژه هادی‌نژاد؛ مرجان دامن‌کشیده


ارزیابی تحلیلی شاخص‌های مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف؛ (با تأکید بر شاخص حکمرانی خوب)

صفحه 177-202

10.30497/ifr.2023.244301.1820

سمیه ناصرزاده؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ بیتا شایگانی؛ سمیرا متقی


 

تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 204
تعداد نویسندگان 356
تعداد مشاهده مقاله 321,517
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 185,283
نسبت مشاهده بر مقاله 1576.06
نسبت دریافت فایل بر مقاله 908.25
تعداد مقالات ارسال شده 835
تعداد مقالات رد شده 588
تعداد مقالات پذیرفته شده 150
درصد پذیرش 18
حداکثر زمان پذیرش (روز) 200
تعداد پایگا‌ه‌های نمایه شده 12
تعداد داوران 67
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان

نشریات مرتبط