بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه علمی «تحقیقات مالی اسلامی» با هدف تولید ادبیات اسلامی و بومی در حوزه مالی به منظور ارتقاء و تحول دانش مالی با رویکرد اسلامی - ایرانی و پاسخ‌گویی به نیازهای کاربردی سازمان‌ها و نهادهای مالی در زمینه‌های تخصصی منتشر می‌شود.

قابل توجه نویسندگان محترم؛ لطفاً پیش از ارسال مقاله جهت کسب اطلاعات مطالب مربوط به صفحات «درباره نشریه»، «اهداف و چشم‌انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرآیند پذیرش مقاله» و «راهنمای نویسندگان (نگارش و ارسال مقاله) و (ارزیابی مقاله)» مطالعه و در زمان ارسال مقاله کاربرگ «تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی» تکمیل و ارسال شود.


کسب رتبه الف در ارزیابی سال 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای نشریه تحقیقات مالی اسلامی

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

همایش ملی بانکداری اسلامی ایرانی - مرکز مطالعات بانک ملی

اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت نظارت شرعی بر عملکرد بانک‌ها

صفحه 1-36

10.30497/ifr.2023.244172.1776

اعظم احمدیان


نقش یکپارچگی حکمرانی در بانکداری اسلامی؛ (با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مالزی)

صفحه 37-72

10.30497/ifr.2023.244139.1769

علی الهیاری‌فرد؛ محمود گنج‌بخش


بررسی کارآیی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت تورم در شرایط ناترازی نظام بانکی و تحلیل ناترازی مبتنی‌بر الزامات بانکداری اسلامی

صفحه 73-102

10.30497/ifr.2023.244287.1819

محمد شیریجیان؛ محمدرضا فرزین؛ منیژه هادی‌نژاد؛ مرجان دامن‌کشیده


هیأت مرکزی شریعت و ساختار نظارت شرعی در بانک‌های اسلامی؛ با تأکید بر استانداردهای بین‌المللی و تجارب کشورها

صفحه 103-148

10.30497/ifr.2023.244187.1784

لیلا محرابی


ارزیابی تحلیلی شاخص‌های مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف؛ (با تأکید بر شاخص حکمرانی خوب)

صفحه 149-174

10.30497/ifr.2023.244301.1820

سمیه ناصرزاده؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ بیتا شایگانی؛ سمیرا متقی


حاکمیت شرکتی و نقش آن در بهبود عملکرد و کاهش تقلب در بانکداری اسلامی

صفحه 175-204

10.30497/ifr.2023.244149.1800

لیلا زمانیان‌فر؛ محمدرضا مهدیار اسماعیلی


 

تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 216
تعداد نویسندگان 385
تعداد مشاهده مقاله 331,225
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 202,429
نسبت مشاهده بر مقاله 1533.45
نسبت دریافت فایل بر مقاله 937.17
تعداد مقالات ارسال شده 862
تعداد مقالات رد شده 607
تعداد مقالات پذیرفته شده 163
درصد پذیرش 19
حداکثر زمان پذیرش (روز) 196
تعداد پایگا‌ه‌های نمایه شده 13
تعداد داوران 74
صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان

نشریات مرتبط