اوراق بهادار اسلامی سرمایه‌گذاری با مسئولیت اجتماعی: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشگاه امام صادق (ع)

3 استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق

4 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از پیشرفت‌های اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی، انتشار اوراق سرمایه‌گذاری با مسئولیت اجتماعی (SRI) است که بر مسائل زیست-محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) تمرکز دارد. علی ‌رغم رشد چشمگیر این اوراق در چند سال گذشته، تنها تعداد معدودی از مطالعات به این مسئله پرداخته‌اند. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی سیستماتیک ادبیات اوراق بهادار اسلامی سرمایه‌گذاری با مسئولیت اجتماعی به منظور ارائه راهنمایی جامع برای تحقیقات آینده است. در مجموع، تعداد 383 مقاله از پایگاه شبکه علم و اسکوپوس برای تجزیه و تحلیل مطالعات کتاب شناسی در طول سال‌های 2000 تا مِی 2021 انتخاب شد.

پژوهش حاضر نشان می‌دهد که ادبیات اوراق SRI عمدتاً در 10 حوزه (1) تعریف اوراق SRI (2) رقابت‌پذیری (3) انواع (4) ماهیت ریسک و بازدهی (5) شرایط و ویژگی‌های طرح‌ها و پروژه‌های واجد شرایط (6) راهبردهای مورد نظر در انتخاب پروژه‌های واجد شرایط (7) معیارها و شاخص‌های اثربخشی (8) بازیگران بالقوه (9) سیاست‌های انگیزشی و (10) شیوه نظارت و گزارش‌دهی تعریف می‌شود. با وجود این، مطالعات در زمینه معیارها و شاخص‌های اثربخشی و شرایط و ویژگی‌های طرح‌ها و پروژه‌های واجد شرایط این نوع اوراق بسیار اندک است.

پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهند که کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان، چین، آلمان، استرالیا و ایتالیا بیشترین مطالعات را در زمینه اوراق سرمایه‌گذاری با مسئولیت اجتماعی به عمل آورده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Socially Responsible Investment Sukuk: A Systematic Review of the Scientific Literature

نویسندگان [English]

 • Reza Yarmohammadi 1
 • Ali Salehabadi 2
 • Mohammad Tohidi 3
 • Adel Azar 4

1 دانشگاه امام صادق

2 Imam Sadeq University

3 Imam Sadeq University

4 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده [English]

One of the recent developments in the Islamic securities market is the issuance of Socially Responsible Investment Sukuk (SRI), which focuses on environmental, social and governance (ESG) issues. Despite the dramatic growth of these papers over the past few years, only a handful of studies have addressed this issue. Therefore, the purpose of this study is to systematically review the literature on Islamic securities investment with social responsibility in order to provide comprehensive guidance for future research. A total of 383 articles from the Science and Scopus Network database were selected for analysis of bibliographic studies during the years 2000 to May 2021.

The present study shows that the literature of SRI Sukuk is mainly in 10 areas (1) definition of SRI Sukuk (2) competitiveness (3) types (4) nature of risk and return (5) terms and characteristics of plans and projects Eligible (6) Defines strategies for selecting eligible projects (7) Measures and indicators of effectiveness (8) Potential actors (9) Motivational policies and (10) Monitoring and reporting methods ‌ شد. However, there are very few studies on the criteria and indicators of effectiveness and the conditions and characteristics of eligible designs and projects of this type of sukuk.

Research also shows that the United States, the United Kingdom, China, Germany, Australia, and Italy have done the most research on socially responsible investment sukuk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Socially Responsible Investment Sukuk
 • Risk Sharing
 • Financing
 • Islamic Finance
 • Systematic Review of Literature
 • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 23 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 شهریور 1401