دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 25، اردیبهشت 1402 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

راهکار پیاده‌سازی عقود مشارکتی بر بستر بلاکچین با استفاده از امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) و روش IDO

صفحه 473-514

10.30497/ifr.2023.244290.1837

محمد یعقوبی؛ وحید سیفی


اوراق بهادار اسلامی سرمایه‌گذاری با مسئولیت اجتماعی: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی

صفحه 515-556

10.30497/ifr.2023.243025.1709

رضا یارمحمدی؛ علی صالح‎آبادی؛ محمد توحیدی؛ عادل آذر


علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

تجدید ارزیابی شرکت‌های سهامی عام از دیدگاه فقهی و حقوقی

صفحه 557-594

10.30497/ifr.2023.244552.1836

امیرحسین اعتصامی؛ زهرا شیری


بررسی قاعده غرر در «قراردادهای بین‌المللی نفتی»

صفحه 595-624

10.30497/ifr.2023.243806.1848

محمدحسین اسفندیارپور؛ احمد شعبانی


علمی - پژوهشی (نهادهای مالی اسلامی)

بررسی شیوه‌های تضمین کیفیت کالا از نگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپا

صفحه 625-662

10.30497/ifr.2023.244520.1835

اکبر محمودی


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

بررسی تأمین مالی برمبنای عرضه اولیه سکه با رویکرد سوات

صفحه 663-694

10.30497/ifr.2021.239864.1579

سینا سروی؛ مهدی نوری؛ محمدحسین قوام