دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، آبان 1401، صفحه 1-216 
شناسنامه فارسی و انگلیسی

علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

تحلیل مواجهه متفکران مدرسی اولیه با مسأله «ارزش پول»؛ رهیافت‌هایی برای اقتصاد اسلامی

صفحه 1-28

10.30497/ifr.2022.241688.1665

محمدحسین بهمن‌پور‌ خالصی؛ محمدجواد شریف‌زاده


علمی - پژوهشی (فقه مالی اسلامی)

امکان‌سنجی فقهی الزام قانونی به پرداخت خمس ارباح مکاسب توسط حاکمیت اسلامی

صفحه 29-58

10.30497/ifr.2023.243895.1755

مهدی سرمست شوشتری


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

چالش‌های بازار بین‌بانکی ایران و ارائه راهکار در چارچوب اقتصاد مقاومتی

صفحه 59-106

10.30497/ifr.2021.239897.1575

محمدرضا سیمیاری؛ محمدحسین قوام؛ علی آقایی؛ حسین حسن‌زاده سروستانی


علمی - پژوهشی (حسابداری مالی اسلامی)

گزارشگری پایداری در شرکت‌های مورد تأیید شریعت: تحلیل مقایسه‌ای در مالزی و اندونزی

صفحه 107-152

10.30497/ifr.2023.242922.1714

فاطمه بابائی؛ سید علی حسینی؛ محمد توحیدی؛ سعید همایون


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

تأثیر صکوک برکسری‌های دوقلو در کشورهای منتخب

صفحه 153-184

10.30497/ifr.2023.244372.1826

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ سیده سهیلا میری لداری؛ سعید راسخی


علمی - پژوهشی (فقه مالی اسلامی)

بررسی بازار فارکس و کارکردهای آن با رویکرد فقهی خردنگر و کلان‎نگر

صفحه 185-216

10.30497/ifr.2023.243956.1760

احمد عاملی؛ مهدی بهادری