پرسش‌های متداول

آیا مقالات ترجمه پذیرش می شود؟

خیر، مقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.

آیا مقالات مروری در نشریه چاپ می شوند؟

خیر.

مدت زمانی که یک مقاله جهت داوری طی می کند چه مقدار است؟

این مدت زمان بستگی به مراحل طی شونده و تعداد مراحل ویرایش آن دارد. اگر مقاله در مرحله اول پذیرش نگردد حداکثر زمان پاسخ یک هفته می باشد. در غیر این صورت زمان طی شدن مراحل وابسته به زمان پاسخ‌گویی داوران و مراحل بررسی می‌باشد و حداکثر 6ماه به طول می‌انجامد.

عمده­ ترین محورهای مورد نظر نشریه برای انتشار آثار علمی چه محور‌هایی می‌باشد؟

تئوری‌های مالی اسلامی؛
قواعد فقه مالی اسلامی؛
فقه مالی اسلامی؛
حقوق مالی اسلامی؛
ابزارهای تأمین مالی اسلامی؛
ابزارهای مدیریت ریسک اسلامی؛
تحلیل اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی؛
نهادهای مالی اسلامی؛
بازار سرمایه اسلامی؛
بانکداری اسلامی؛
بیمه‌های اسلامی؛
حسابداری مالی اسلامی؛
قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی؛
صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اسلامی؛
سایر موضوعات مرتبط.