کلیدواژه‌ها = صکوک
تأثیر صکوک برکسری‌های دوقلو در کشورهای منتخب

دوره 12، شماره 1، آبان 1401، صفحه 153-184

10.30497/ifr.2023.244372.1826

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ سیده سهیلا میری لداری؛ سعید راسخی


الویت‌بندی عوامل موثر در رونق سرمایه‌گذاری بر روی صکوک : فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP )

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 643-676

10.30497/ifr.2021.239454.1556

زهره حاجیها؛ زهرا رازقی؛ ابراهیم باقی؛ فروغ لطفی


تأمین مالی زنجیره ارزش با استفاده از اوراق گام: ماهیت، کارکرد و راهکارهای شرعی

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 507-540

10.30497/ifr.2020.75527

حسین میثمی؛ حمید زمان‌زاده


طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام براساس فقه امامیه

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 717-740

10.30497/ifr.2019.2405

مهدی حکیمیان


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل جذابیت اوراق اجاره از دید سرمایه‌گذاران

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 237-266

10.30497/ifr.2019.2371

مهدی محمدی‌نسب؛ مهدی رشیدی‌راد


طراحی مدل قیمت‌گذاری اوراق سلف با استفاده از مدل دوجمله‌ای

دوره 8، شماره 1، آبان 1397، صفحه 149-174

10.30497/ifr.2018.2269

محمدجواد پاک‌نیت؛ میثم فدایی


ابعاد رتبه‌بندی اعتباری صکوک منتشر شده در بازار سرمایه کشور

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 397-424

10.30497/ifr.2018.2241

جعفر باباجانی؛ امیرعباس صاحبقرانی


اوراق مشارکت‌کاهنده راهکار عملیاتی در تأمین مالی فرآیند ادغام و تملک

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 127-162

10.30497/ifr.2017.2129

موسی احمدی؛ سعید احمدی


رتبه‌بندی عوامل مؤثر در گسترش سرمایه‌گذاری بر روی صکوک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 219-246

10.30497/ifr.2017.2132

علی خوزین


اوراق خرید دین ابزاری مؤثر در تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 155-192

10.30497/ifr.2016.1858

سعید احمدی؛ محمدمهدی دژدار


تبیین مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی برای شرکت‌های بازرگانی

دوره 4، شماره 1، آبان 1393، صفحه 45-70

10.30497/ifr.2014.1675

غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ محمداسماعیل فدایی‌نژاد؛ سیدعلی سجادی


پیش‌بینی ظرفیت انتشار صکوک در ایران

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 57-87

10.30497/ifr.2012.1523

علی حسن زاده؛ اعظم احمدیان


جذب سپرده قرض‌الحسنه به کمک ابزار مالی اسلامی (صکوک)

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 143-160

10.30497/ifr.2012.1526

ابوالقاسم توحیدی‌نیا