تبیین مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی برای شرکت‌های بازرگانی

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و الهیات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

3 دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اوراق تجاری یک ابزار بدهی کوتاه‌مدت است که توسط یک شرکت، معمولاً برای تأمین مالی و برآوردن تعهدات کوتاه‌مدت منتتشر می‌شود. ناشرین اوراق تجاری شامل شرکت‌های مختلف با انواع فعالیت‌های مالی، صنعتی و بازرگانی هستند که در جهت تأمین مالى نیازهاى مالى کوتاه مدت و فصلى خود و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز دائمى، از انواع اوراق تجارى استفاده مى‌کنند همچنین این اوراق جایگزین مناسبی برای وام‌هاى بانکی می باشد. بنابراین شرکت‌های بازرگانی نیز می‌توانند بمنظور ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و جاری خود و تامین نقدینگی و موجودی کالای تجاری، اقدام به انتشار اوراق تجاری نمایند و با توجه به دوره گردش عملیات در شرکت‌های بازرگانی، که بطور معمول، کوتاه‌مدت و کمتر از یک سال است، این اوراق قابلیت تطبیق خوبی با نیازهای مالی و نقدینگی شرکت‌های بازرگانی دارد. از طرف دیگر این ابزار در نظام حقوقی و قانونی غربی طراحی شده است و عدم تطابق این اوراق با مقررات شریعت، مانع اصلی انتشار آن در بازارهای مالی اسلامی می‌باشد. البته مالی اسلامی این قابلیت را دارد که اوراق تجاری را در چارچوب عقود تجویز شده در فقه، طراحی نماید. این تحقیق با مطالعه تطبیقی و با نظرسنجی از خبرگان، مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی را برای استفاده شرکت‌های بازرگانی ارائه می‌نماید بطوریکه ضمن تحقق شرایط و کارکرد اوراق تجاری، با توجه به نوع فعالیت شرکت‌های بازرگانی، ضوابط و شرایط اوراق اسلامی را رعایت می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of the Issuance Model of Islamic Commercial Paper for Commercial Corporations

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Mesbahi Moghadam 1
  • Mohammad Esmaeel Fadaeenejad 2
  • Sayyed Ali Sajjadi 3

1 Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Theology, Imam Sadegh University

2 Associate Professor, Faculty of Management, Shahid Beheshti University

3 PhD in Financial Management, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Commercial paper is an unsecured, short-term debt instrument issued by a corporation, typically for financing working capital and meeting short-term liabilities. It is one of the most important financial instruments that constitute a significant portion of issued debt securities in financial markets. Nevertheless, commercial paper, like many other conventional financial instruments, has been structured and issued in western financial markets and because of sharia regulations and conditions, it is not allowed to be issued in Islamic markets or for corporations that are committed to Islamic regulations. But Islamic rules and jurisprudence (fiqh) are flexible enough to permit the use of commercial paper based on various allowed contracts. In this paper, we try to develop models for structuring and issuing commercial paper, applicable to commercial corporations that comply with Islamic rules and regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • islamic finance
  • Commercial Paper
  • Sukuk
  • Short- Term Financing
حافظ‌نیا، محمدرضا (1386)، مقدمه‌‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت. خاکی، غلامرضا، (1379)، روش تحقیق در مدیریت، تهران، انتشارات بازتاب. دلاور، علی (1374)، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد. سرمد، زهره، الهه حجازی و عباس بازرگان (1386)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگه. عبیدالله، محمد (1389)، خدمات مالی اسلامی، ترجمه بمانپور، مسلم و سجاد سیفلو، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع). کرمی، محمدمهدی (1380)، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی. تهران: انتشارات سمت. مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحارالانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی. مکارم‌شیرازی، ناصر (1379)، القواعد الفقهیة، قم: مدرسة الامام علی بن ابیطالب، چاپ پنجم. موسوی خمینی، سید روح‌ا... (1379)، ‏البیع، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار 1379، چاپ اوّل، جلد 1. موسویان، سیدعباس (1390)، ابزارهای مالی اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. Bacha, Obiyathulla Ismath, & Mirakhor Abbas (2013), Islamic Capital Markets: A Comparative Approach, Willey Finance Series. Choudhry, Moorad (2006), Corporate Bound Markets, Instruments and Applications, Johan Wiley and sons, Singapore. Coyle, Brian (2002), Corporate Bounds and Commercial Paper, Global Professional Publishing, UK. Duska, R., & Clarke, J (2002), Ethical Issues in Financial Services. IN BOWIE, N. E. (Ed.) The Blackwell Guide to Business Ethics. Oxford, Blackwell Fabozzi, Frank J & Mann Steven (2012), The handbook of fixed income securities, McGraw-Hill, eighth edition. Fabozzi, Frank J (2002), The handbook of financial instruments, John Wiley & Sons. Hahn, K (1993), "Thomas", Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, No.2. Hasan, Zubair (2014), Islamic Banking and Finance, An Integrative Approach, Oxford. Sarker, Abdul Awwal (1995), "Islamic financial instruments: definition and types", Review of Islamic Economics, Vol.4, No.1.
  • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1394
  • تاریخ بازنگری: 21 مرداد 1394
  • تاریخ پذیرش: 21 مرداد 1394