دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، آبان 1393، صفحه 1-206 

علمی

تحلیل سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع براساس فقه امامیه

صفحه 5-44

10.30497/ifr.2014.1674

سیدعباس موسویان؛ حسین حسن‌زاده سروستانی؛ هاشم نیکومرام


تبیین مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی برای شرکت‌های بازرگانی

صفحه 45-70

10.30497/ifr.2014.1675

غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ محمداسماعیل فدایی‌نژاد؛ سیدعلی سجادی


تحلیل مقایسه‌ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی

صفحه 71-106

10.30497/ifr.2014.1676

سعید فراهانی‌فرد؛ رحمن بایزیدی


اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی در بانکداری اسلامی به کمک صندوق‌های پروژه‌ محور

صفحه 107-134

10.30497/ifr.2014.1677

محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی‌نیا


بررسی فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه اعتباری

صفحه 135-168

10.30497/ifr.2014.1678

محمد توحیدی


تأمین مالی خیّرانه دانشگاه‌ها: شناسایی الزامات و کژکارکردها (مطالعه موردی دانشگاه امام صادق(ع))

صفحه 169-198

10.30497/ifr.2014.1679

خلیل نوروزی؛ جواد آزادی احمدآبادی؛ مجتبی جوادی؛ معین اکبرزاده؛ امین اکبرزاده