طراحی مدل قیمت‌گذاری اوراق سلف با استفاده از مدل دوجمله‌ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (قیمت‌گذاری اوراق مالی اسلامی)

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

ابزارهای مالی اسلامی در سال‌های اخیر در بازار سرمایه ایران رشد و توسعه شایان توجهی پیدا کرده‌اند. یکی از ابزارهایی که در این حوزه بسیار توسعه پیدا کرده اوراق سلف است. این اوراق با استفاده از مدل‌های مختلف و متنوعی از لحاظ سررسید و نحوه تسویه در سررسید اوراق منتشر شده است. یکی از مسائل اساسی پیش‌روی انتشار گسترده و توسعه بازار اوراق سلف، عرضه به قیمت بازار و ارزشیابی صحیح این اوراق است. در این مقاله با استفاده از منطق قیمت‌گذاری درخت دوجمله‌ای که یک مدل قابل قبول در علم مالی است، انواع اوراق سلف ارزشیابی می‌شود.
در این مقاله ابتدا به معرفی مدل کلی اوراق سلف به دو صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش تبعی پرداخته و در ادامه پس از ارائه مدل‌های عملیاتی اوراق مذکور، و با استفاده از مبانی قیمت‌گذاری درخت دوجمله‌ای، به طراحی مدل قیمت‌گذاری این اوراق به صورت عمومی و همراه با اختیار خرید و فروش پرداخته می­شود. در این مدل با استفاده از منطق درخت دوجمله‌ای قیمت دارایی پایه در سررسید پیش‌بینی و سپس در حالت عمومی این قیمت‌ها را به زمان حال تنزیل می‌شود. در حالت همراه با اختیار خرید و فروش تبعی نیز حالت‌های مختلف را در نظر گرفته و با اعمال یا عدم‌اعمال اختیار ارزش اوراق را در سررسید مشخص نموده و با تنزیل آنها به زمان حال قیمت اوراق سلف محاسبه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Pricing Bid Index Model Using Binomial Model

نویسندگان [English]

 • Mohammad Javad Pakiniyat 1
 • Meysam Fadaei Vahed 2

1 Researcher of the Center for Research, Development and Islamic Studies of the Securities and Exchange Organization

2 Ph.D. Student of Financial Management, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

In recent years, Islamic finance instruments have remarkably developed in Iran’s capital market. One of the most common developed instruments in this area is salaf sukuk. This instrument has been issued by using different operational models and maturity and settlement of the price in maturity. One fundamental problem we face is the vast issuance and expansion of salaf sukuk market, observance of the market price and correct evaluation of that. This article has used binomial tree method logic as an accepted valuation method in conventional finance to evaluate and price salaf sukuk.
In this article, we introduce the general model of salaf sukuk with embedded call and put options and without embedded option. And then after the presentation of operational models of this sukuk, and using binomial tree valuation method, we design a pricing model for this sukuk with and without embedded call and put options. In this model, we price the sukuk by predicting the price of underlying asset in maturity and discount them. In the second model that contains embedded call and put option, we price the sukuk by predicting the price of underlying asset in maturity and evaluate the exercising or not exercising the options, predict the option value in maturity and then discount them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Salaf Bonds
 • Islamic Securities
 • Sukuk
 • Islamic Sukuk Bonds
 • Pricing Model
 • Pricing
 • Binomial Tree Method. JEL Classification: G13
جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر (1378). ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق (چاپ اول، جلد دوم). تهران: گنج دانش.
شیرمردی احمدآباد، حسین؛ فاضلیان، سیدمحسن؛ و اخروی، امیرحسین (1392). شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های اوراق سلف نفتی با رویکرد تحلیل سلسله ‌مراتبی فازی. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، 10(19)، 141-168.
صالح‌آبادی، علی؛ علی‌حسینی، مهدی؛ فدایی‌واحد، میثم؛ و میرطاهر، سیدمحمدجواد (1392). مدل‌های ارزش‌گذاری اوراق مالی اسلامی اجاره. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 13(49)،
115-138.
فدایی واحد، میثم و سلطانی، مهران (1395). مدل‌های نوین ارزش‌گذاری پروژه (با تأکید براختیارات واقعی) (چاپ اول). تهران: ترمه.
فراهانی‌فرد، سعید (1389). صکوک سلف ابزار مناسبی برای تأمین مالی و پوشش ریسک. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 9(33)، 7-32.
مروارید، علی‌اصغر (1410ق). سلسله‌الینابیع الفقاهه (جلد 14). بیروت: مؤسسه فقه‌الشیعه، دارالاسلامیه.
معیّن، محمد (1376). فرهنگ فارسی معیّن (چاپ یازدهم، جلد دوم). تهران: امیرکبیر.
موسویان، سیدعباس (1389). «اوراق سلف ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های بالادستی صنعت نفت»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 10(39)، 85-116.
موسوی‌خمینی، سیدروح‌الله (بی‌تا). تحریرالوسیله (جلد اول). قم: مؤسسه دارالعلم.
نجفی، محمدحسن (بی‌تا). جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام (چاپ هفتم، جلد24). بیروت: دارإحیاء التراث العربی.
هال، جان (1384)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک (چاپ اول) (سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، مترجمان)، تهران: رایانه تدبیرپرداز (نشر اثر اصلی، 2002).
http://www.rdis.ir
http://mof.gov.sd
http://www.zawya.com
 • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1396
 • تاریخ بازنگری: 28 تیر 1396
 • تاریخ پذیرش: 24 مهر 1396