دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 5-193 

علمی

مقایسه عملکرد شرکت‌های واگذارشده به بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در بورس اوراق بهادار تهران (مورد مطالعه: واگذاری‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44)

صفحه 5-35

10.30497/ifr.2012.1521

عادل آذر؛ علی اسلامجو


ریشه‌یابی چالش‌ها‌ی استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 37-55

10.30497/ifr.2012.1522

محمد طالبی؛ حسن کیایی


پیش‌بینی ظرفیت انتشار صکوک در ایران

صفحه 57-87

10.30497/ifr.2012.1523

علی حسن زاده؛ اعظم احمدیان


حاکمیت شرعی در بانک‌ها و مؤسسات مالی- اسلامی انگلستان و مقایسۀ آن با ایران

صفحه 89-114

10.30497/ifr.2012.1524

سیدعباس موسویان؛ حسین میثمی؛ محسن محمدزاده؛ رسول خوانساری


علمی

نظام سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی؛ ضرورت‌، جایگاه و الزامات

صفحه 115-141

10.30497/ifr.2012.1525

محمدسجاد سیاهکارزاده؛ محسن محمدی


جذب سپرده قرض‌الحسنه به کمک ابزار مالی اسلامی (صکوک)

صفحه 143-160

10.30497/ifr.2012.1526

ابوالقاسم توحیدی‌نیا


اولویت‌بندی تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی با رویکرد سیاست‌گذاری

صفحه 161-193

10.30497/ifr.2012.1527

محمدجواد ایروانی؛ امین غزالی؛ علی غزالی