دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1390، صفحه 5-196 

علمی

تبیین ساختار و مبانی مهندسی مالی اسلامی

صفحه 5-23

10.30497/ifr.2011.1514

احمد شعبانی؛ عبدالمجید کجوری نژاد


فلسفه تحریم ربا

صفحه 25-56

10.30497/ifr.2011.1515

یحیی علوی


تحلیل فقهی اقتصادی بورس‌‏بازی

صفحه 57-88

10.30497/ifr.2011.1516

محمدامین علینقی لنگری


تحلیل مقایسه‌ای ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول

صفحه 89-115

10.30497/ifr.2011.1517

مهدی صادقی شاهدانی؛ محمد ابراهیم آقابابایی


اوراق بهادار (صکوک) بانکی؛ تبدیل تسهیلات بانکی به اوراق بهادار در بانکداری بدون ربا

صفحه 117-150

10.30497/ifr.2011.1518

سیدعباس موسویان؛ بلال فریدی وثوق؛ علی فرهادیان


ارائه مدل تفصیلی انتشار اوراق وقف در ایران

صفحه 151-171

10.30497/ifr.2011.1519

ابوذر سروش


تأسیس شرکت‌های بیمه تعاونی خرد؛ تجلی محرومیت‌زدایی اسلامی در بازار بیمه ایران

صفحه 173-193

10.30497/ifr.2011.1520

ابوالقاسم توحیدی‌نیا