دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، اردیبهشت 1400، صفحه 445-902 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه فارسی و انگلیسی

داوران

داوران سال دهم (شماره‌های 19 و 20)

علمی - پژوهشی (قواعد فقه مالی اسلامی)

تحلیل فقهی- اقتصادی مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اقتصاد اسلامی

صفحه 445-494

10.30497/ifr.2021.240337.1595

حسین عیوضلو؛ محسن رضایی صدرآبادی؛ جواد نوری


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

ارائه الگو پیشنهادی تأمین مالی دولت اسلامی و بررسی ظرفیت اجرایی آن در اقتصاد ایران

صفحه 495-538

10.30497/ifr.2021.240202.1590

محمدمهدی عسکری؛ احمد محمدی‌پور


علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

طراحی الگوی نوین تأمین مالی خُرد اسلامی در نظام بانکی ایران (مبتنی‌بر عقود وکالت، قرض‌الحسنه و مرابحه)

صفحه 539-572

10.30497/ifr.2021.240367.1598

وهاب قلیچ؛ ماندانا طاهری


سواپ نکول اعتباری؛ تدقیقی در تمیز ماهیت آن از بیمه اعتبار و امکان‌سنجی فقهی

صفحه 573-602

10.30497/ifr.2021.241342.1646

دیبا جعفری؛ منصور امینی


بررسی و تدوین مدل توسعه تأمین مالی جمعی در سازمان‌های دینی (نمونه موردی حرم مطهر رضوی)

صفحه 603-642

10.30497/ifr.2021.240861.1618

مرضیه امیربیک؛ محمدمهدی برادران؛ سیدجلال‌الدین حسینی‌واعظ؛ سیدسجاد انوشه


الویت‌بندی عوامل موثر در رونق سرمایه‌گذاری بر روی صکوک : فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP )

صفحه 643-676

10.30497/ifr.2021.239454.1556

زهره حاجیها؛ زهرا رازقی؛ ابراهیم باقی؛ فروغ لطفی


علمی - پژوهشی (تئوری مالی اسلامی)

تحلیل الگوی پس‌انداز جوانان دانشگاهی با رویکرد اسلامی

صفحه 677-712

10.30497/ifr.2021.241030.1626

محمد نظری‌پور


علمی - پژوهشی (ابزارهای مدیریت ریسک اسلامی)

شناسایی و رتبه‌بندی ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکداری با روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

صفحه 713-756

10.30497/ifr.2021.241236.1636

عباسعلی جعفری ندوشن؛ سمیه السادات موسوی؛ صبا قاضی عسگری؛ زهرا نفر


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

مبانی فقهی تعامل نظام بانکی کشور با بانک‌ها و نهادهای خارجی و بین المللی

صفحه 757-788

10.30497/ifr.2021.241023.1624

مهدی خطیبی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل علی و راهبردهای مدیریت سود در صنعت بانکداری ایران

صفحه 789-830

10.30497/ifr.2021.239208.1543

شهلا عباس زاده؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ یونس بادآورنهندی


علمی - پژوهشی (حسابداری مالی اسلامی)

پاسخگویی در حسابداری از منظر اسلام با محوریت تئوری ساخت یابی

صفحه 831-855

10.30497/ifr.2021.241861.1667

ایمان زارع؛ رضا غلامی جمکرانی؛ محمد مرادی؛ اسدالله بابایی فرد؛ حسین جهانگیرنیا


علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

ارزیابی نظارت سازمان بورس اوراق بهادار بر ناشران بورسی با رویکرد اسلامی حمایت از سهامداران

صفحه 875-902

10.30497/ifr.2021.239876.1573

فرانک مفاخری نیا؛ جعفر جمالی؛ علی سعیدی