کلیدواژه‌ها = ریسک
بررسی قاعده غرر در «قراردادهای بین‌المللی نفتی»

دوره 12، شماره 3، اردیبهشت 1402، صفحه 595-624

10.30497/ifr.2023.243806.1848

محمدحسین اسفندیارپور؛ احمد شعبانی


نقش اسناد خزانه اسلامی در تحقق مؤلفه‌ها و اهداف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 267-294

10.30497/ifr.2019.2398

محمدحسین صدرایی؛ جواد شهرکی؛ حسین توکلیان


رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار صکوک منفعت

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 367-398

10.30497/ifr.2019.2597

مجید شریعت‌پناهی؛ جلال صادقی‌شریف؛ محمد اصولیان؛ اکرم بداقی


شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های اسناد خزانه اسلامی در بازار اوراق بهادار ایران

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 133-166

10.30497/ifr.2017.2001

محمدنقی نظرپور؛ محمدحسین صدرایی


بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید

دوره 5، شماره 1، آبان 1394، صفحه 5-36

10.30497/ifr.2015.1791

محمد علیزاده اصل؛ سیدعباس موسویان


طراحی مدل پیشنهادی اوراق مزارعه و ارزیابی بازدهی آن در بازار پول و سرمایه ایران

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 7-24

10.30497/ifr.2013.1641

داوور منظور؛ کمال بابایی زارچ


مقایسۀ ریسک و بازده تسهیلات مبادله‎ای با نرخ سود اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار و تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ارزش افزودۀ اقتصادی بر اساس معیارهای شارپ، جنسن و ترینر

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 157-178

10.30497/ifr.2013.1646

غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ محمدمهدی عسگری؛ محمدامین علینقی لنگری


تحلیل تطبیقی ریسک در بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسلامی

دوره 2، شماره 1، آبان 1391، صفحه 7-38

10.30497/ifr.2012.1530

احمد شعبانی؛ علی عادل رستخیز


تحلیل مقایسه‌ای ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول

دوره 1، شماره 1، آبان 1390، صفحه 89-115

10.30497/ifr.2011.1517

مهدی صادقی شاهدانی؛ محمد ابراهیم آقابابایی