کلیدواژه‌ها = حاکمیت شرکتی
نقش یکپارچگی حکمرانی در بانکداری اسلامی؛ (با تأکید بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و مالزی)

دوره 12، ویژه‌نامه اول؛ اولین همایش ملی بانکداری اسلامی ایران، تیر 1402، صفحه 37-72

10.30497/ifr.2023.244139.1769

علی الهیاری‌فرد؛ محمود گنج‌بخش


حاکمیت شرکتی و نقش آن در بهبود عملکرد و کاهش تقلب در بانکداری اسلامی

دوره 12، ویژه‌نامه اول؛ اولین همایش ملی بانکداری اسلامی ایران، تیر 1402، صفحه 175-204

10.30497/ifr.2023.244149.1800

لیلا زمانیان‌فر؛ محمدرضا مهدیار اسماعیلی


ارزیابی نظارت سازمان بورس اوراق بهادار بر ناشران بورسی با رویکرد اسلامی حمایت از سهامداران

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 875-902

10.30497/ifr.2021.239876.1573

فرانک مفاخری نیا؛ جعفر جمالی؛ علی سعیدی


نقش حاکمیت شرکتی و رعایت حقوق ذی‌نفعان در بانکداری اسلامی

دوره 10، شماره 1، آبان 1399، صفحه 1-38

10.30497/ifr.2020.75400

ماندانا طاهری؛ یاسین امینی


نقش مناسبت‌های تاریخی اسلامی در ارتباط بین گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران و بازده سهام با تأکید بر متغیّر تعدیل‌گر حاکمیت ‌شرکتی

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 741-774

10.30497/ifr.2020.75482

عبدالغفور محمدزاده؛ فروغ حیرانی؛ اکرم تفتیان


لزوم رعایت اصل انصاف در انعقاد قراردادهای بانکی براساس تئوری ذی‌نفعان در حاکمیت شرکتی

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 37-68

10.30497/ifr.2019.2401

فرشته ملاکریمی خوزانی؛ محمد نوذری فردوسیه