دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، آبان 1391، صفحه 5-199 

علمی

تحلیل تطبیقی ریسک در بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسلامی

صفحه 7-38

10.30497/ifr.2012.1530

احمد شعبانی؛ علی عادل رستخیز


مدیریت ریسک‌های اوراق بهادار مضاربه با تأکید بر فقه امامیه

صفحه 39-68

10.30497/ifr.2012.1531

سیدعباس موسویان؛ حسین شیرمردی احمدآباد


مطالعه تطبیقی اوراق مشارکت منتشره در ایران و صکوک مشارکت

صفحه 69-98

10.30497/ifr.2012.1532

حسین حسن‌زاده سروستانی؛ مهدی‌یار سرشار


بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد بانکداری مشارکت در سود و زیان

صفحه 99-114

10.30497/ifr.2012.1533

مهدی حمزه پور؛ روح الله محمدی؛ هدی حسینی فر


بررسی فقهی امکان به‌کارگیری «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها

صفحه 115-142

10.30497/ifr.2012.1534

رسول خوانساری؛ محمدسجاد سیاهکارزاده؛ مجید اصغری


دسترسی بانکی و مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه منا از طریق شاخص ترکیبی

صفحه 143-176

10.30497/ifr.2012.1535

علی راه نشین


تحلیل تأثیر ماه مبارک رمضان بر بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 177-202

10.30497/ifr.2012.1536

حسنعلی سینایی؛ سید مهدی محمدی