دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، اردیبهشت 1392، صفحه 5-179 

علمی

طراحی مدل پیشنهادی اوراق مزارعه و ارزیابی بازدهی آن در بازار پول و سرمایه ایران

صفحه 7-24

10.30497/ifr.2013.1641

داوور منظور؛ کمال بابایی زارچ


بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه

صفحه 25-54

10.30497/ifr.2013.1642

سیدعباس موسویان؛ حسین تملکی


امکان‌سنجی فقهی طراحی سوآپ نرخ بهره متناسب با بازار مالی ایران

صفحه 55-86

10.30497/ifr.2013.1643

غلامعلی معصومی‌نیا؛ مهدی الهی


معیار ارزیابی ریسک تعدیل‌شده بر اساس ظرفیت مطلوب در تصمیمات سرمایه‌گذاری و بهینه‌سازی سبد سهام (زیربنای نظریه‌پردازی و ابزارسازی نوین مالی)

صفحه 87-122

10.30497/ifr.2013.1644

فریدون رهنمای رودپشتی؛ یاور میرعباسی


مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی با رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیلات

صفحه 123-156

10.30497/ifr.2013.1645

محمدنقی نظرپور؛ علی رضایی


مقایسۀ ریسک و بازده تسهیلات مبادله‎ای با نرخ سود اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار و تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ارزش افزودۀ اقتصادی بر اساس معیارهای شارپ، جنسن و ترینر

صفحه 157-178

10.30497/ifr.2013.1646

غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ محمدمهدی عسگری؛ محمدامین علینقی لنگری