کلیدواژه‌ها = G23
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل جذابیت اوراق اجاره از دید سرمایه‌گذاران

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 237-266

10.30497/ifr.2019.2371

مهدی محمدی‌نسب؛ مهدی رشیدی‌راد


نگاهی حقوقی به کارکرد، ماهیت و ساختار صندوق تضمین تسویه وجوه در بازار بورس و اوراق بهادار

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 295-326

10.30497/ifr.2019.2406

سیدعلی حسینی؛ محمدصادق ذوقی؛ سیدمرتضی شهیدی


بررسی تأثیر انواع اعتبارات بانکی نظام بانکداری بدون‌ربا بر رکودتورمی در ایران

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 377-408

10.30497/ifr.2019.2291

مهدی قائمی‌اصل؛ مهدی نظرآقایی


طراحی صندوق سرمایه‌گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه

دوره 8، شماره 1، آبان 1397، صفحه 117-148

10.30497/ifr.2018.2275

سیدمحمدعلی ترابی؛ رضا یارمحمدی؛ سیدعباس موسویان


تحلیل حقوقی سهام خزانه در بازار سرمایه ایران با تکیه بر ماهیت سهام

دوره 8، شماره 1، آبان 1397، صفحه 175-196

10.30497/ifr.2018.2271

سیدمحمد امین‌زاده