کلیدواژه‌ها = ربا
پویایی‌های نظری تحلیل بهره و ربا در اندیشه اقتصادی متفکران مدرسی (قرن 12 تا 17)؛ رهیافت‌هایی برای اقتصاد اسلامی

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 363-392

10.30497/ifr.2022.241941.1673

محمدحسین بهمن‌پور‌ خالصی؛ محمدجواد شریف‌زاده


سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرض‌های تولیدی و مصرفی

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 41-68

10.30497/ifr.2015.1726

خلیل‌اله احمدوند؛ محمد توحیدی


نقد و بررسی دیدگاه‌های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 5-34

10.30497/ifr.2014.1653

سیدعباس موسویان؛ حسین میثمی


فلسفه تحریم ربا

دوره 1، شماره 1، آبان 1390، صفحه 25-56

10.30497/ifr.2011.1515

یحیی علوی