نویسنده = محمد توحیدی
تحلیل و انتخاب مدل مناسب جهت انتشار اوراق برای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 26 خرداد 1402

10.30497/ifr.2023.244310.1824

محمد مهدی فریدونی؛ محمد توحیدی؛ میلاد عیسایی


شناسایی چالش های بانکداری قرض‌الحسنه و ارائه راهکارها (مطالعه موردی بانک قرض‌الحسنه رسالت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 17 مهر 1402

10.30497/ifr.2023.244493.1833

محمد توحیدی؛ حسین مفیدی کیا؛ میلاد انصاری


گزارشگری پایداری در شرکت‌های مورد تأیید شریعت: تحلیل مقایسه‌ای در مالزی و اندونزی

دوره 12، شماره 1، آبان 1401، صفحه 107-152

10.30497/ifr.2023.242922.1714

فاطمه بابائی؛ سید علی حسینی؛ محمد توحیدی؛ سعید همایون


طراحی بازار سرمایه اسلامی در چهارچوب نظام اقتصادی اسلام (ماهیت، عناصر، روش کشف و طراحی)

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 1-38

10.30497/ifr.2020.75437

سیدعباس موسویان؛ محمد توحیدی


طراحی صکوک ترکیبی باهدف تأمین مالی و انتقال ریسک، براساس موازین فقه امامیه

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 671-694

10.30497/ifr.2020.2757

محمد توحیدی؛ میثم کریمی


بررسی و تحلیل معاملات مبتنی‌بر اطلاعات نهانی براساس موازین فقه امامیه

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 223-254

10.30497/ifr.2019.2267

محمد توحیدی


صندوق ضمانت؛ راهکاری نوین در توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 91-126

10.30497/ifr.2017.2128

محمد توحیدی


سنجش میزان علیت ظالمانه بودن ربا در قرض‌های تولیدی و مصرفی

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 41-68

10.30497/ifr.2015.1726

خلیل‌اله احمدوند؛ محمد توحیدی


بررسی فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه اعتباری

دوره 4، شماره 1، آبان 1393، صفحه 135-168

10.30497/ifr.2014.1678

محمد توحیدی


طراحی مشتقۀ اعتباری تعهدات بدهی وثیقه‌دار بر اساس فقه امامیه در بانکداری بدون‌ربا

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 121-152

10.30497/ifr.2013.1651

محمد توحیدی