کلیدواژه‌ها = Z12
طراحی بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی در بستر صنعت بیمه و بازار سرمایه ایران با تأکید بر ابعاد فقهی و مالی

دوره 10، شماره 1، آبان 1399، صفحه 111-150

10.30497/ifr.2019.2658

سید محمدجواد میرطاهر؛ سیدعباس موسویان؛ غلامرضا سلیمانی امیری


واکاوی فقهی کاربرد عاملیت در تجهیز و تخصیص منابع شرکت‌های لیزینگ

دوره 10، شماره 1، آبان 1399، صفحه 269-308

10.30497/ifr.2021.239023.1537

محمدمهدی دژدار


شناسایی و ارزیابی چالش‌های حساب سرمایه‌گذاری ‌مدت‌دار و ارائه راهکارهای اصلاحی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 541-578

10.30497/ifr.2019.2404

محمدرضا سیمیاری؛ محمدحسین قوام؛ رضا کریمی


طراحی صکوک ترکیبی باهدف تأمین مالی و انتقال ریسک، براساس موازین فقه امامیه

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 671-694

10.30497/ifr.2020.2757

محمد توحیدی؛ میثم کریمی


طراحی مدل عملیاتی خرید اعتباری سهام براساس فقه امامیه

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 717-740

10.30497/ifr.2019.2405

مهدی حکیمیان


چارچوب عملیاتی مدیریت مالی شخصی مبتنی‌بر بیانات مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 69-110

10.30497/ifr.2019.2417

علی رضائیان؛ محمدرضا سیمیاری؛ حسین حسن‌زاده سروستانی


تأثیر مؤلفه‌های اسلامی بر تصمیم‌گیری سهامداران حقیقی بانک‌ها

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 205-236

10.30497/ifr.2019.2450

میثم امیری؛ مسلم پیمانی‌فروشانی؛ یکتا پاک‌نیت


اهمیّت عوامل مؤثر بر تشدید ریسک‌اعتباری در بانکداری بدون‌ربای ‌ایران

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 339-376

10.30497/ifr.2019.2322

احسان ذاکرنیا؛ مجید زین الدینی


تبیین ساختار و مبانی مهندسی مالی اسلامی

دوره 1، شماره 1، آبان 1390، صفحه 5-23

10.30497/ifr.2011.1514

احمد شعبانی؛ عبدالمجید کجوری نژاد