کلیدواژه‌ها = فقه امامیه
تحلیل و انتخاب مدل مناسب جهت انتشار اوراق برای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 26 خرداد 1402

10.30497/ifr.2023.244310.1824

محمد مهدی فریدونی؛ محمد توحیدی؛ میلاد عیسایی


ماهیت حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک و تمییز آن با شرکت مدنی در فقه امامیه و سایر نهادهای مشابه

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 169-192

10.30497/ifr.2022.241642.1659

مجید رهائی؛ سیدحسن حسینی مقدم؛ مهدی فلاح خاریکی


طراحی بیمه عمر قابل معامله در بازار ثانویه بر مبنای فقه امامیه

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 259-290

10.30497/ifr.2021.11912.1385

محمدجواد پاک‌نیت؛ محمدحسین قوام


طراحی صندوق سرمایه‌گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه

دوره 8، شماره 1، آبان 1397، صفحه 117-148

10.30497/ifr.2018.2275

سیدمحمدعلی ترابی؛ رضا یارمحمدی؛ سیدعباس موسویان


بررسی فقهی پول مجازی

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 167-192

10.30497/ifr.2017.2002

محمد مهدی سلیمانی پور؛ حامد سلطانی‌نژاد؛ مهدی پورمطهر


مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل بر اساس فقه امامیه

دوره 5، شماره 1، آبان 1394، صفحه 65-88

10.30497/ifr.2015.1796

مهدی محمدی؛ حسینعلی سعدی؛ محمدمهدی عسگری


تحلیل سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع براساس فقه امامیه

دوره 4، شماره 1، آبان 1393، صفحه 5-44

10.30497/ifr.2014.1674

سیدعباس موسویان؛ حسین حسن‌زاده سروستانی؛ هاشم نیکومرام


بررسی فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه اعتباری

دوره 4، شماره 1، آبان 1393، صفحه 135-168

10.30497/ifr.2014.1678

محمد توحیدی