نویسنده = محمدمهدی عسگری
تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی بر مبنای الگوی تسهیم ریسک از طریق انتشار صکوک استصناع توسط دولت

دوره 7، شماره 1، آبان 1396، صفحه 33-56

10.30497/ifr.2017.2126

محمدمهدی عسگری؛ مجید کریمی‌ریزی؛ علی مصطفوی‌ثانی


طراحی اوراق ریسک‌های نفتی مبتنی بر اوراق بهادار بیمه‌ای با هدف بیمه‌گری

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 193-224

10.30497/ifr.2017.2003

محمدمهدی عسگری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سجاد سیفلو


مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل بر اساس فقه امامیه

دوره 5، شماره 1، آبان 1394، صفحه 65-88

10.30497/ifr.2015.1796

مهدی محمدی؛ حسینعلی سعدی؛ محمدمهدی عسگری


تحلیل مقایسه‌ای بیمه اتکایی و تکافل اتکایی و ارائۀ راه‌کارهایی جهت اجرایی کردن تکافل اتکایی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 97-128

10.30497/ifr.2014.1656

محمدمهدی عسگری؛ محمد عظیم‌زاده آرانی


تحلیل مقایسه‌ای الگو‌های تکافل و آسیب‌شناسی آن‌ها از منظر ذی‌نفعان

دوره 3، شماره 1، آبان 1392، صفحه 153-184

10.30497/ifr.2013.1652

محمدمهدی عسگری؛ مهدی محمدی


مقایسۀ ریسک و بازده تسهیلات مبادله‎ای با نرخ سود اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار و تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ارزش افزودۀ اقتصادی بر اساس معیارهای شارپ، جنسن و ترینر

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 157-178

10.30497/ifr.2013.1646

غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ محمدمهدی عسگری؛ محمدامین علینقی لنگری