دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، اردیبهشت 1395، صفحه 1-208 

علمی

چارچوب طراحی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردهای قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص

صفحه 5-38

10.30497/ifr.2016.1853

مهران محمدی؛ رضا نجار‌زاده؛ سیدعباس موسویان؛ علی صالح‌آبادی


بررسی رابطه معضل مطالبات غیرجاری و عملیات بانکداری بدون ‌ربا در ایران

صفحه 39-74

10.30497/ifr.2016.1854

احمد بهاروندی؛ محمدرضا رنجبرفلاح؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی


بررسی رابطه عِلّی بین بازار پول و سرمایه جهت مهار تلاطم بازارهای مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی

صفحه 75-110

10.30497/ifr.2016.1855

سعید محمدی‌اقدم؛ محمدحسین قوام


بررسی امکان‌سنجی پیاده‌سازی حسابداری اسلامی در ایران؛ از منظر خبرگان دانشگاهی

صفحه 111-132

10.30497/ifr.2016.1856

زهرا دیانتی دیلمی؛ سیده پریسا مشهدی


صکوک مشارکت ترکیبی؛ ابزار اسلامی تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان

صفحه 133-154

10.30497/ifr.2016.1857

مجید شهریاری


اوراق خرید دین ابزاری مؤثر در تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها

صفحه 155-192

10.30497/ifr.2016.1858

سعید احمدی؛ محمدمهدی دژدار