تحلیل گفتمان دولت جمهوری اسلامی ایران و بورس در بازه زمانی بین سال‌های 1392 تا 1400

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بازار سرمایه اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار گروه فرهنگ و ارتباطات، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران ایران

چکیده

بازار سرمایه در هر کشوری یکی از نمادهای رونق اقتصادی یا رکود آن است. در بازه زمانی بین ماه مهر سال 1398 تا مرداد 1399 بازار سرمایه ایران باوجود رکود اقتصادی حاکم بر کشور، رشدی بیش از یک میلیون و پانصد هزار واحد را در شاخص خود تجربه می‌کند. یکی از علل این رشد، تشویق دولت‌مردان جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن‌ها رئیس‌جمهور به ورود مردم به بورس بود. ورود بی‌سابقه نقدینگی به بورس و حمایت‌های دولت، شاخص را دربازه زمانی کوتاه به رشدی بی‌سابقه رساند. از اوایل مرداد 1399 بازار سرمایه ایران شروع به ریزش می‌کند، شاخص از نزدیک دو میلیون تا حدود یک میلیون واحد کاهش می‌یابد. این ریزش شدید و بی‌سابقه 50 درصدی در کمتر از 10 ماه در حالی است که دولت‌مردان تقریباً هر روز مردم را به ماندگاری در بازار سرمایه تشویق می‌کردند و وعده بهبود قریب‌الوقوع این بازار را می‌دادند. این مقاله درصدد آن است تا با استفاده از نظریه برجسته‌سازی و روش تحلیل گفتمان پدام صحبت‌های رئیس دولت یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با بورس را در طول 8 سال ریاست جمهوری ایشان تحلیل کرده و دال‌های اساسی گفتمان ایشان را در رابطه با بورس استخراج کند تا به فهمی کامل از گفتمان حاکم بر دولت دراین‌باره برسد. یافته‌های پژوهش حاکی از وجود تناقض‌های درون گفتمانی و تسری این آشفتگی و تناقض به مردم و ایجاد مشکلات اتفاق افتاده پس‌ازآن برای مردم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Discourse Analysis of Islamic Republic of Iran’s Government about the Stock Exchange in the Period between 2013 and 2021.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Shoaee 1
  • Amirmohammad Sfahani 2

1 Assistant Professor, Department of Culture and Communication, Faculty of Islamic Studies, Culture and Communication, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

2 M.A. Student, Islamic Studies, Culture and Communication Faculty, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The capital market in any country is one of the symbols of economic prosperity or recession. In the period between September 2019 to August 2020, despite the economic recession in the country, the Iranian capital market experienced a growth of more than one million and five hundred thousand units in its index. One of the reasons was the encouragement offered by government officials headed by the then president Hassan Rouhani to enter the stock market. The unprecedented inflow of liquidity into the stock market and government support led the index to a remarkable growth in a short period of time. From early August 1399, the Iranian capital market began to decline; the index dropped from close to two million to about one million units. This was a shocking 50 percent drop in less than ten months, while the government still encouraged people to continue their presence in the capital market and promised that the situation would improve. This article seeks to analyze the speeches of the 11th and 12th president regarding the stock market throughout his administration and extract the basic signs of his discourse regarding the stock exchange by relying on prominence theory and Padam discourse analysis method. The findings indicate the existence of intra-discourse contradictions in three areas of the stock exchange and the government, the stock exchange and the economy, and the stock exchange and the people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Markets
  • People
  • Discourse Analysis
  • Agenda Setting
  • Government
سازمان بورس اوراق بهادار (1397). راهنمای آشنایی با بورس اوراق بهادار. تهران: سازمان بورس اوراق بهادار.
صاحبدادی، سینا (1400). دلایل و سوابق سقوط‌های تاریخی بورس ایران. بازیابی شده در 02/02/1401 از https://b2n.ir/n18847
پایگاه خبری تحلیلی مثلث (1399). ماجراهای همه دخالت‌های رئیس‌جمهور در بورس. بازیابی شده در 02/02/1400 از https://www.mosalasonline.com/fa/tiny/news-79252
سولیوان، تام؛ هارتلی، جان؛ ساندرز، دانی؛ و فیسک، جان (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات (میرحسن رئیس‌زاده، مترجم). تهران: فصل نو.
شاو، دونالد؛ و مک کومبز، مکسول (1383). کارکرد برجسته‌سازی در مطبوعات در «اندیشه‌های بنیادین علم ارتباطات (امید مسعودی، مترجم). تهران: خجسته.
سورین، ورنر؛ و تانکارد، جیمز (1381). نظریه‌های ارتباطات (علیرضا دهقان، مترجم). تهران: امیرکبیر.
آشنا، حسام‌الدین (1389). تحلیل شبکه‌ای و تحلیل گفتمان. تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
بهرام‌پور، شعبانعلی (1379). مقدمه تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
فرکلاف، نورمن (1379). تحلیل گفتمان انتقادی (پیروز ایزدی، شعبانعلی بهرام‌پور، محمدجواد غلامرضاکاشی، رامین کریمیان، محمود نیستانی، رضا ذوقدارمقدم، فاطمه شایسته‌پیران، ترجمه). تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
بشیر، حسن (1389). تحلیل شبکه‌ای و تحلیل گفتمان. تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
بشیر، حسن (1390). کاربرد تحلیل گفتمان در فهم منابع دینی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
تحریریه تی بورس (2022). دلایل و سوابق سقوط‌های تاریخی بورس ایران، بازیابی شده در 01/02/1401
سورین، ورنر؛ و تانکارد، جیمز (1381). نظریه‌های ارتباطات (علیرضا دهقان، مترجم). تهران: امیرکبیر.
قجری، حسینعلی؛ و نظری، جواد (1392). کاربرد عقل گفتمان در تحقیقات علوم اجتماعی. تهران: جامعه‌شناسان.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (1389). نظریه‌های رسانه،‌ اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
https://www.president.ir/
Stock Exchange Organization (2017). A Guide to Getting to Know the Stock Exchange. Tehran: Stock Exchange Organization. (In Persian).
Sahibdadi, S., (1400). The Reasons and Records of the Historical Downfalls of the Iranian Stock Market. Retrieved on 02/02/1401 from https://b2n.ir/n18847 (In Persian).
Triangle Analytical News Database (2019). The Adventures of All the President's Interventions in the Stock Market. Retrieved 02/02/1400 from https://www.mosalasonline.com/fa/tiny/news-79252 (In Persian).
Sullivan, T; Hartley, J; Saunders, D; & Fisk, J (1385). Key Concepts of Communication (Mirhassan Raiszadeh, Translator). Tehran: New season. (In Persian).
Shaw, D, & McCombs, M., (1383). The Function of Highlighting in the Press in "Fundamental Thoughts of Communication Science" (Omid Masoudi, Translator). Tehran: Hajste. (In Persian).
Severin, W; & Tankard, J., (2008). Communication Theories (Ali Reza Dehghan, Translator). Tehran: Amir Kabir. (In Persian).
Ashna, H., (1389). Network Analysis and Discourse Analysis. Tehran: Imam Sadiq University. (In Persian).
Bahrampour, S, A., (1379). Introduction to Critical Discourse Analysis. Tehran: Media Studies and Research Center. (In Persian).
Bashir, H., (1389). Network Analysis and Discourse Analysis. Tehran: Imam Sadiq University. (In Persian).
Bashir, H., (1390). Application of Discourse Analysis in Understanding Religious Sources. Tehran: Farhang Islamic Publishing House.
Editorial Board of T Bors (2022). Reasons and Records of the Historical Downfalls of the Iranian Stock Exchange, Retrieved on 01/02/1401. (In Persian).
Fairclough, N., (1379). Analysis of Critical Discourse (Pirouz Izadi, Shabanali Bahrampour, Mohammad Javad Gholamrezakashi, Ramin Karimian, Mahmoud Nistani, Reza Zokhdar Moghadam, Fatemeh Shaistapiran, Translation). Tehran: Media Studies and Research Center. (In Persian).
Mahdizadeh, S, M., (2009). Media Theories, Popular Ideas and Critical Perspectives. Tehran: Hamshahri. (In Persian).
Severin, W; & Tankard, J., (2008). Communication Theories (Ali Reza Dehghan, Translator). Tehran: Amir Kabir. (In Persian).
Qajri, Hossein A, & Nazari, J., (2012). The Use of Discourse Logic in Social Science Research. Tehran: Sociologists. (In Persian).
دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22
اردیبهشت 1401
صفحه 735-762
  • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 14 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 تیر 1401