آثار اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر بازار سرمایه به روش AHP

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه مفید

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 دانش‌‌آموخته کارشناسی‌ارشد اقتصاد اسلامی، دانشگاه مفید

چکیده

در چارچوب اقتصاد مقاومتی، توجه به سیاست‌هایحمایتی اقتصادی، استقلال، نفوذ‌‌ناپذیری، تطابق با معیار­های بومی و فرهنگی کشور و انعطاف‌پذیری در اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد. لذا تعامل سازنده بین بخش­های مختلف اقتصادی برمبنای شناسایی فشارها و تکانه‌های داخلی و خارجی و در راستای بهره­گیری از تعامل متقابل بین ارکان اقتصادی شکل می­گیرد. بازار سرمایه به موازات بازار پول و بازار اطمینان (بیمه) نقش مهمی در تأمین منابع مالی اقتصاد داخلی ایفاء می‌کند. با توجه به وجود تحریم‌ها و کمبود نقدینگی در کشور، مقاوم بودن بازار سرمایه بی‌تردید به مقاوم بودن اقتصاد کمک شایانی می­کند.از مهمترین وظایف بازار سرمایه در نظام مالی اسلامی کشور، تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه‌های معاملات، سرعت بخشیدن به معاملات، افزایش توان نقدشوندگی دارایی‌ها، تسهیل فرآیند تأمین منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی، ارزش‌گذاری منصفانه دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، شفاف‌سازی اطلاعات و نظارت برعملکرد بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. با توجه به مشکل تأمین مالی بخش­های مختلف اقتصادی در کشور و ارتباط مستقیم بازار سرمایه با برخی از بندهای سیاست­های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و نقش این بازار در هدایت سرمایه­های محدود و غیرکارآ به بخش‌های تولیدی و مولد کشور و تسهیل فرآیند انتقال سرمایه به این بخش­ها در این تحقیق به روش توصیفی-‌ تحلیلی با استفاده از داده‌های پرسشنامه­ای، روش AHp و با به کارگیری شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، فرضیه «بازار سرمایه به طور مثبت و اثرگذار می‌تواند درتحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می‌نماید» بررسی و تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Resistance Economy Policies on the Capital Market with AHP Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naghi Nazarpour 1
  • Rohallah Ebadi 2
  • Fatemeh Binjamali 3

1 Mofid University faculty member

2 Ph.D. Student of Economics, University Research Institute

3 Graduated from Islamic Economics, Mofid University

چکیده [English]

In the framework of resistance economy, economic support policies, independence, solidity, complying with local and cultural standards and economic flexibility should be taken into account. As a result, there will be an interaction among different economic sectors based on identifying the internal and external pressures and shocks. Money market together with capital and insurance markets play an important role in financing domestic economy. With regard to the imposed sanctions and the lack of liquidity in the country, robustness of capital market will certainly lead to a robust economy. Among the main tasks of the capital market in the Islamic financial system of the country are suitable allocation of financial resources, reduction in the cost of transactions, acceleration of transactions, increase of the liquidity of assets, facilitating the financing of businesses, fair valuation of business assets based on the supply and demand mechanism, transparency of information and monitoring the performance of businesses. With regard to the difficulties in financing various economic sectors in the country and the direct relation of the capital market with some sections of Resistance Economy Policies and the role of this market in directing limited but efficient capitals to the productive sectors, and facilitating the process of transferring capital to these sectors, this research by adopting a descriptive/ analytical method using questionnaire data together with AHP method using the resistance economy indicators has confirmed its hypothesis, i.e. “The capital market can positively and effectively play a role in realizing the objectives of resistance economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Strength
  • capital market
  • Communicated Policies
  • AHP Method
اسکو، وحید و مهدی سلطانی (۱۳۹۱)، «راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور»، گرگان: کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان گلستان.
راستاد، مهدی (1380)، «توسعه مالی و توسعه اقتصادی»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.
سیدین، سیدسلمان و رضا قلی‌پور (۱۳۹۲)، «بازار سرمایه؛ نیروی محرکه توسعه اقتصادی در نظام تأمین مالی کشور»، گرگان: دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، انجمن علمی و حرفه‌ای مدیران و حسابداران گلستان.
صفا، سیدمحمدنیما و غلامرضا صفارزاده (۱۳۹۳)، «عزم ملی در بازار سرمایه ایران با رویکرد مدیریت جهادی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی»، رشت: اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی.
عبده‌تبریزی، حسین (1383)، «بازار سرمایه؛ نیروی محرک توسعه اقتصادی»، بورس، شماره 45، صص 2-6.
عبده‌تبریزی، حسین و میثم رادپور (1390)، مجموعه مقالات مالی و سرمایهگذاری(2)، تهران: پیشبرد، چاپ اول
عیسوی، محمود (1388)، «ساخت مالی متوازن، ساختی مناسب برای نظام مالی کشور»، معرفت اقتصادی، شماره 1، صص 49-82.
قدسی‌پور، سیدحسن (1381)، مباحثی در تصمیم‌گیری چندمعیاره: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ سوم.
کاوند، مجتبی و سیدمحمدجواد فراهانیان (1393)، تبیین جایگاه بازار سرمایه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تهران: سازمان بورس و اوراق بهادار.
لاتی، مجتبی، زهرا رضائی و اعظم رضائی (۱۳۹۳)، «اقتصاد مقاومتی راهکاری جهت توسعه اقتصادی درشرایط تحریم»، بابل: همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی/ اقتصاد مقاومتی، دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بابل.
محمدی‌اقدم سعید و محمدحسین قوام (1395)، «بررسی رابطه عِلّی بین بازار پول و سرمایه جهت مهار تلاطم بازارهای مالی در چارچوب اقتصاد مقاومتی»، تحقیقات مالی اسلامی، شماره 10، صص 75-110.
محنت‌فر، یوسف و سیده‌ندا رحیمی (۱۳۹۳)، «سیاست‌های ابلاغی اصل 44 در تحقق اقتصاد مقاومتی»، بابل: همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی/ اقتصاد مقاومتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل.
مشیری، اسماعیل (1380)، «مدل تعدیل‌ شده AHP برای نظرسنجی و تصمیم‌گیری‌های گروهی»، دانش مدیریت، شماره 52، صص 63-92.
مکسول، جی (1390)، فرای، پول، بهره و بانکداری در توسعه اقتصادی، مترجمان: اکبر کمیجانی، محمود مشهدی‌احمد و ناهید پوررستمی، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ اول.
ناجی‌میدانی، علی‌اکبر، سبا مجتهدی و محمدعلی ابوترابی (۱۳۹۲)، «بررسی اثر ساختار بازار سرمایه بر رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران»، مشهد: اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی.
نظرپور، محمدنقی و میثم حقیقی (1392)، ارتباط متقابل بانکداری اسلامی و بازار سرمایه، قم: انتشارات زمزم هدایت، چاپ اول.
نظرپور، محمدنقی و یحیی لطفی‌نیا (1393)، «نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 11، صص 49-70.
هدی، محمد، عباس مهدی و غلامعلی مرادی (۱۳۹۳)، «بررسی نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصاد مقاومتی»، رشت: اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، شرکت کارآفرینان دانشگاهی منطقه آزاد انزلی.
Bragues, G. (2014). Has Fritz Machlup Stood the Test of Time? Revisiting his Monetary Analysis of the Stock Market. A Version of this Paper Was Presented at the Third Biennial Wirth Institute Workshop on Austrian Economics Held in Lake Louise, Alberta, Canada, September 14–15, 2012. In Entangled Political Economy (pp. 139-160). Emerald Group Publishing Limited.
Briguglio, L., & Piccinino, S. (2012). Growth with Resilience in East Asia and the 2008-2009 Global Recession.
Cuixia, S. (2011). The Analysis of Interaction Between Monetary Market and Capital Market. In Uncertainty Reasoning and Knowledge Engineering (URKE), 2011 International Conference on (Vol. 2, pp. 62-65). IEEE.
Shahab, M. R., Delavari, M., & Hashemi, S. A. (2015). Economic Austerity Along With Resistive Economy as Two Actuating Forces in Iran's Economy. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 4(1 (s)), 387.
http://www.bseindia.com
  • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1396
  • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1396
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1396