کلیدواژه‌ها = تأمین مالی جمعی
بررسی و تدوین مدل توسعه تأمین مالی جمعی در سازمان‌های دینی (نمونه موردی حرم مطهر رضوی)

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 603-642

10.30497/ifr.2021.240861.1618

مرضیه امیربیک؛ محمدمهدی برادران؛ سیدجلال‌الدین حسینی‌واعظ؛ سیدسجاد انوشه


بررسی عوامل تأثیرگذار بر تأمین مالی جمعی خیرخواهانه در کشور

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 427-466

10.30497/ifr.2019.2354

میثم امیری؛ محمدجواد محقق‌نیا؛ محسن عباسی کلاشی


تأمین مالی جمعی، الگویی مناسب جهت جذب مشارکت‌های خیّرین

دوره 8، شماره 1، آبان 1397، صفحه 59-90

10.30497/ifr.2018.2276

حسین حسن‌زاده سروستانی؛ مهدی تمیزی‌فر؛ محمدرضا سیمیاری