بررسی عوامل تأثیرگذار بر تأمین مالی جمعی خیرخواهانه در کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مالی و بانکداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تأمین مالی جمعی، مفهوم جدیدی است که توجه بسیاری از محققین را در طی چند سال گذشته جلب کرده است. با توجه به نوپا بودن این روش تأمین مالی، عمده محققان تلاش خود را بر اصل «مفهوم تأمین مالی» و عوامل و مفاهیمی متمرکز کرده‌اند که آن را شکل داده‌اند. محور اصلی تحقیقات داخلی و خارجی، شناخت خاستگاه این نوع روش تأمین مالی و کاربردهای آن بوده است. سؤال تحقیق این است که عوامل مهم و تأثیرگذار بر مدل تأمین مالی جمعی خیرخواهانه در کشور مطابق با زیرساخت‌های موجود، کدام موارد هستند؟ برای پاسخ به این سؤال مدل‌های اولیه و تحقیقات صورت‌گرفته در این حوزه گردآوری و مدل تأمین مالی جمعی خیرخواهانه و عوامل تأثیرگذار بر آن مبتنی‌بر مطالعات قبلی با استفاده از روش دلفی و مصاحبه با نخبگان تهیه گردیده است. این تحلیل نشان می‌دهد خرد جمعی، اعتماد، منابع، شرع، جمعیت و پروژه و متقاضی به‌عنوان مهم‌ترین ابعاد تأثیرگذار بر تأمین مالی جمعی در کشور مطرح هستند. نتایج این تحقیق می‌تواند برای محققین تأمین مالی جمعی، دانشجویان و اساتید، مدیران و کارشناسان سازمان بورس و فرابورس ایران که متولی راه‌اندازی این بازار هستند و از طرفی مؤسسات خیریه و سازمان بهزیستی و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد کشور به‌عنوان روشی برای تأمین مالی پروژه‌های خیرخواهانه مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Factors that Influence Donation-Based Crowdfunding

نویسندگان [English]

 • Meysam Amiry 1
 • Mohammad Javad Mohagheghnia 1
 • Mohsen Abbasi Kalashi 2

1 Assistant Professor, Department of Finance and Banking, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

2 Ph.D Student in Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Crowdfunding is a new concept and has attracted the attention of many researchers over the past few years. Given the innovative nature of this financing method, most scholars have focused their efforts on the concept of financing, and on the factors and concepts that have shaped it, and the main focus of domestic and foreign research is the recognition of the origin of this kind of financing and its applications. The research main question is “What are the important and influential factors in the donation-based crowdfunding model in the country in accordance with the existing infrastructure?” To answer this question, the initial models and researches carried out in this area have been collected and the donation-based crowdfunding model and the factors affecting it resulting from previous studies have been provided using the Delphi method and an interview with the elite groups. This analysis shows that the wisdom of the crowd, trust, resources, Sharia, population, project and applicant are considered as the most important factors affecting the donation-based crowdfunding model. This research can be utilized by researchers, students, professors, and experts in Iran’s Stock Exchange Organization that are responsible for starting this market. Also, charity organizations and NGOs may benefit from it for financing charity projects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crowdfunding
 • Donation-Based Crowdfunding
 • Wisdom of the Crowd
 • Crowdfunding Model
 • Islamic Finance. JEL Classification: E60
 • E69
 • G21
 • P45
آزادرنجبر، رضا و چاوشی، سیدکاظم و منطقی، خسرو (1395). مدلسازی تأمین مالی جمعی موفق: مطالعه موردی در ایران)، تهران: اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد.
آزادرنجبر، رضا؛ چاوشی، سیدکاظم؛ و منطقی، خسرو (1395). مدلسازی تأمین مالی جمعی موفق؛ مطالعه موردی در ایران، تهران: اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد.
پورحسین، مسلم؛ و باقری سرقین، رضا (1392). تأمین مالی جمعی مرز جدید تأمین مالی در کارآفرینی. تهران: اولین کنفرانس بین‌المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری).
پورزرندی، محمدابراهیم؛ شهریاری، مجید (1394). مطالعه تطبیقی ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر در بانک‌های تجاری کشور. فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 4(15)، 157-166.
تأمین سرمایه آرمان (1393). نگاهی اجمالی به مدل‌های تأمین مالی جمعی و کاربرد آن در تأمین مالی طرح‌های کارآفرینی.
حسینی، حسین (1393). تأمین مالی جمعی. تهران: چهارمین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران.
حسین‌نژاد، مهدی (1392). تأمین مالی جمعی راهی جهت تأمین مالی کارآفرینان بخش تعاون.
خانی‌زاد، رحیم (1394)، تأمین مالی جمعی، ابزار نوین تأمین مالی در بستر شبکه‌های اجتماعی در خدمت کارآفرینی و نوآوری، تهران: دومین کنفرانس بین‌المللی ابزار و تکنیک‌های مدیریت.
حبیب‌نژاد، حامد؛ و سمیع‌زاده، رضا (1393). مطالعه تحقیقی در تعیین اهمیت فاکتورهای مؤثر بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های تأمین مالی جمعی با استفاده از شبکه عصبی. تهران: اولین کنفرانس بین‌المللی ابزار و تکنیک‌های مدیریت.
دفتر توسعه کارآفرینی (1393). طراحی شیوه‌های مختلف تأمین مالی مردم‌نهاد کارآفرینی.
دلخوش، حسن؛ روستایی، رسول؛ و یاراحمدی، علی (1395). کدگذاری شبکه Network Coding، قم: دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی.
رستمی، علی؛ رنجبرفلاح، محمدرضا؛ خادم‌الحسینی اردکانی، مجید؛ حبیبی محمدحسن؛ جمالی نیشابور، علی؛ علی‌محمدی، میثم (1392). اوراق اعتباری؛ امکان‌سنجی فقهی، اقتصادی و کاربردی جهت مشارکت سطح خرد اقتصاد در بهبود ریسک اعتباری بانک‌ها.
رجبی‌فر، سعیده؛ و غنبرتهرانی، نسیم (1393). شناسایی مؤلفه‌های مدل کسب‌و‌کار اهدا به‌منظور تدوین فرآیند تأمین مالی جمعی سازمان‌های خیریه. تهران: چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته‌های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش.
زرندی، سعید؛ افشارپور، محسن؛ و عساکره، سجاد (۱۳۹۴). مطالعه تطبیقی مدل‌های کسب‌وکار پلتفرم‌های برتر تأمین مالی جمعی در جهان. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 3(11)، 127-150.
سازمان توسعه کارآفرینی (1393). مقدمه‌ای برتأمین مالی جمعی.
عباسی، سهیل (1392). تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری جمعی: روش‌ها، بسترها و انگیزه‌ها. تهران: ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران.
غنبرتهرانی، نسیم؛ و مبشرراد، فاطمه (1395). بررسی عوامل مؤثر بر تأمین مالی جمعی به کمک رسانه‌های اجتماعی در مؤسسات خیریه. تهران: اولین همایش ملی خیر ماندگار.
فهیمی، حمید؛ و علیقلی‌پور، عارف (1395). طراحی صندوق نیکوکاری مردم‌نهاد، با به‌کارگیری روش تأمین مالی جمعی. تهران: اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران).
قربانی، نسترن؛ حبیب‌نژاد، حامد؛ و سمیع‌زاده، رضا (1393). مروری بر مباحث موجود در تأمین مالی جمعی، تهران: اولین کنفرانس بین‌المللی ابزار و تکنیک‌های مدیریت.
کیایی، حسن؛ و محمد سلیمانی (1395). بررسی نقش تأمین مالی جمعی خیرخواهانه در ایجاد اشتغال و تولید. تهران: اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران).
مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران (1395). الگوی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ (تأمین مالی جمعی؛ مفاهیم، مدل‌ها و ملاحظات قانون‌گذاری).
محسنی، بهنام؛ و حسینی، سیدحسین؛ و نظام‌دوست، حسین (1393). تأمین مالی جمعی. تهران: اولین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد.
وزارت اقتصاد و امور دارایی جمهوری اسلامی ایران (1394). الگوی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط - مفاهیم، مدل‌ها و ملاحظات قانون‌گذاری.
وزارت اقتصاد و امور دارایی جمهوری اسلامی ایران (1393). معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی، طراحی شیوه‌های مختلف تأمین مالی مردم‌نهاد کارآفرینی.
Agrawal, A., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2015). Crowdfunding: Geography, Social Networks, and the Timing of Investment Decisions. Journal of Economics & Management Strategy, 24(2), 253-274.
Ahlers, G. K., Cumming, D., Günther, C., & Schweizer, D. (2015). Signaling in Equity Crowdfunding. Entrepreneurship theory and Practice, 39(4), 955-980.
Althoff, T., & Leskovec, J. (2015). Donor Retention in online Crowdfunding Communities: A Case Study of Donorschoose. org. In Proceedings of the 24th International Conference on World Wide web (34-44).
Beaulieu, T., Sarker, S., & Sarker, S. (2015). A Conceptual Framework for Understanding Crowdfunding. Communications of the Association for Information Systems, 37(1), 1.
Bechter, C., Jentzsch, S., & Frey, M. (2011). From wisdom to Wisdom of the Crowd and Crowdfunding. Journal of Communication and Computer, Forthcoming.
Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2010). Crowdfunding: An Industrial Organization Perspective. In Prepared for the Workshop Digital Business Models: Understanding Strategies’, held in Paris on June (25-26).
Cholakova, M., & Clarysse, B. (2015). Does the Possibility to Make Equity Investments in Crowdfunding Projects Crowd out Reward–Based Investments?. Entrepreneurship Theory and Practice, 39(1), 145-172.
Colombo, M. G., Franzoni, C., & Rossi–Lamastra, C. (2015). Internal social Capital and the Attraction of Early Contributions in Crowdfunding. Entrepreneurship theory and Practice, 39(1), 75-100.
Galak, J., Small, D., & Stephen, A. T. (2011). Microfinance Decision Making: A Field Study of Prosocial Lending. Journal of Marketing Research, 48(SPL), S130-S137.
Kleemann, F., Voß, G. G., & Rieder, K. (2008). Un (der) Paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer work through Crowdsourcing. Science, Technology & Innovation Studies, 4(1), 5-26.
Kuppuswamy, V., & Bayus, B. L. (2018). Crowdfunding Creative Ideas: The Dynamics of Project Backers. In The Economics of Crowdfunding (151-182). Palgrave Macmillan, Cham.
Li, Zhuoxin., & Duan, Jason A., & Ransbotham, Sam, (2014). Coordination. & Dynamic Promotion Strategies in Crowdfunding with Network Externalities
Lehner, O. M. (2013). Crowdfunding Social Ventures: a Model and Research Agenda. Venture Capital, 15(4), 289-311.
Mollick, E. R., & Kuppuswamy, V. (2014). After the Campaign: Outcomes of Crowdfunding. UNC Kenan-Flagler Research Paper.
Mollick, E. (2014). The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study. Journal of Business Venturing, 29(1), 1-16.
Meyskens, M., & Bird, L. (2015). Crowdfunding and value creation. Entrepreneurship Research Journal, 5(2), 155-166.
Meyer, D. F. (2014). Job Creation, a Mission Impossible? The South African Case. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(16), 65-65.
Surowiecki, J. (2005). The Wisdom of Crowds. Anchor.
Saxton, G. D., & Wang, L. (2014). The Social Network Effect: The Determinants of Giving through Social Media. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 43(5), 850-868.
Scholz, N. (2015). The Relevance of Crowdfunding: The Impact on the Innovation Process of Small Entrepreneurial Firms. Springer.
Yao, H., & Zhang, Y. D. (2014). Research on Influence Factors of Crowdfunding. International Business and Management, 9(2), 27-31.
 
دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18
اردیبهشت 1399
صفحه 427-466
 • تاریخ دریافت: 07 بهمن 1397
 • تاریخ بازنگری: 08 بهمن 1397
 • تاریخ پذیرش: 01 اسفند 1397