کلیدواژه‌ها = بانک
بررسی فقهی ابزار نجات از درون در حوزه توقف و ورشکستگی بانک‌ها

دوره 12، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 217-268

10.30497/ifr.2022.242110.1679

محمد یاراحمدی؛ محمدحسین بیاتی؛ محمدجواد شریف‌زاده


تبیین الگوی عملیاتی تأمین مالی پروژه‌ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 1، آبان 1400، صفحه 193-226

10.30497/ifr.2021.240714.1611

احسان ذاکرنیا؛ علی صالح‌آبادی؛ حسین حسن‌زاده سروستانی


طراحی مدل تلفیقی سود-ریسک جهت بهینه‌یابی ترکیب منابع و مصارف بانک در عقود بانکی

دوره 10، شماره 1، آبان 1399، صفحه 39-66

10.30497/ifr.2021.15184.1520

مجید نیلی احمدآبادی؛ امیدعلی عادلی؛ مرضیه نعمتی فرد


طراحی الگوی رتبه‌بندی اعتباری بانک‌های اسلامی ایران

دوره 9، شماره 1، آبان 1398، صفحه 327-366

10.30497/ifr.2019.2352

محمد خان‌زاده؛ محمدجواد محقق‌نیا؛ محمدحسن ابراهیمی‌سروعلیا


اهمیّت عوامل مؤثر بر تشدید ریسک‌اعتباری در بانکداری بدون‌ربای ‌ایران

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 339-376

10.30497/ifr.2019.2322

احسان ذاکرنیا؛ مجید زین الدینی


اصول حاکم بر اعتباری‌سنجی در مدیریت‌ ریسک‌‌اعتباری بانکداری ‌اسلامی از نگاه قرآن

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 5-34

10.30497/ifr.2017.1997

احسان ذاکرنیا؛ امیر خادم‌علیزاده