تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خُرد بر ارزش بازار سرمایه کشورهای منتخب با استفاده از روش پانل دیتا، توصیه‌هایی برای قوانین و مقررات بازار سرمایة ایران

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مستقل از مؤسسان آن است. این استقلال می‌تواند سبب رشد و یا شکست یک کسب و کار شود. به دلیل تفکیک بین شخصیت شرکت از سهامداران است که در حال حاضر به عنوان معمول‌ترین شکل برای نهادهای تجاری در سرتاسر جهان شناخته می‌شود. اما این تفکیک علاوه بر مزایایی که مترتب بر آن است، ریسکی را نیز برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد که از آن به مسأله بنگاه تعبیر شده است. بدون یک ساختار خوب و مناسب و توزیع وظایف و حقوق، و بدون شفاف‌سازی پروسه‌های تصمیم‌گیری، این ریسک می‌تواند منجر به شکست عملیات شرکت شود. بدون وجود لوازم احتیاطی، می‌توان انتظار داشت که شرکت در معرض ریسک سوءاستفاده توسط اشخاص داخلی شرکت قرار بگیرد. اگر این سوءاستفاده فراگیر شود، سهامداران تمایلی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. بنابراین، کیفیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت، برای اطمینان از عملکرد مؤثر بازارها و ثروت‌آفرینی فعالیت‌های اقتصادی امری اساسی به شمار می‌رود. شاخص حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب و کار، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات اشخاص وابسته و دسترسی سهامداران به جبران خسارت قضایی را به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت استانداردهای حاکمیت شرکتی در اقتصاد و همچنین سهولت دسترسی به منابع مالی در بازارهای سرمایه، را تجزیه و تحلیل می‌کند. هرچه حمایت از سهام‌داران خرد در مقابل معاملات اشخاص وابسته که به شرکت زیان می‌رسانند بیشتر باشد، سطح سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه بیشتر خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص‌های حمایت از سهامداران خرد پروژه سهولت کسب‌و‌کار، به این سوال پاسخ داده می‌شود که آیا بهبود شاخص حمایت از سهامداران خرد، با اندازة بازار سرمایه در کشورهای مختلف رابطه دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با استفاده از داده‌های شاخص حمایت از سهامداران بانک جهانی، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهامداران خرد را بر ارزش بازار سرمایة 27 کشور با درآمد بالاتر از متوسط (شامل ایران) بین سال‌های 2006 تا 2012 برآورد کنیم. نتایج این تخمین نشان می‌دهد که حمایت حقوقی از سهامداران خرد بر اندازه بازار سرمایة کشورهای مورد بررسی تأثیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Protecting Minority Investors on the Capital Market Value in Selected Countries by Using Panel Data Analysis; Corrective Recommendations for Iran's Laws and Regulations

نویسندگان [English]

  • Kamran Nadri 1
  • Seyed Mohammadreza Hosseini 2

1 Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam Sadiq University

2 PhD student in Private Law, Faculty of Islamic Education and Law, Imam Sadiq University

چکیده [English]

Corporation as a legal entity is distinct from its founders. This separation enables a business to either flourish or fail separately from the personal assets and interests of its members (whether owners, directors or employees). The advantages of untying a business from its founders are such that the corporation has today become the most common form of commercial entity around the world. But the separation also creates risks.
Without a proper structure and allocation of duties and rights, and without clarity in decision-making processes, corporations can quickly become incapable of generating any wealth. Without adequate safeguards, corporations can become vulnerable to abuse, with insiders using corporate assets for personal gain to the detriment of other stakeholders. If such abuses become widespread in an economy, they can deter investors from participating in any corporation. The quality of the rules and regulations governing corporations is therefore fundamental to functioning markets and wealth-generating economic activity. In this study, we answer the following question: Does improving the protection of minority shareholders affect the value of capital markets in different countries? To answer this question, by using data from the World Bank shareholder protection index, we estimate the effect of protecting minority shareholders on the size of capital market in 27 countries (upper middle income countries, including Iran) for 2006 to 2012. The results show that the legal protection of minority shareholders has positive effect on the capital markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Legal Protection of Minority Shareholders
  • the Value of Capital Market
  • Panel Data Method
  • the Economic Analysis of Law
داوید، رنه و کامی ژوفره اسپینوزی (1387)، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، مترجم: سید حسین صفایی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
رهبر, فرهاد، فرشید مظفری‌خامنه و شاپور محمدی (1386)، «موانع سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران»، تحقیقات اقتصادی، شماره 81.
یوسفی، محمدقلی (1386)، «حقوق مالکیت عامل کلیدی توسعه اقتصادی»، اقتصاد و جامعه، شماره 11.
Balasubramanian, N., Bernard S. Black, Vikramaditya Khanna, and Indian Institute of Management Bangalore. Centre for Corporate Governance and Citizenship (2010), the Relation Between firm- level Corporate Governance and Market Value: a study of India, IIMB working paper. Bangalore: Centre for Corporate Governance and Citizenship, Indian Institute of Management Bangalore.
Baltagi, Badi (2008), Econometric Analysis of Panel Data: Wiley. com.
Beck, Thorsten, Ross Levine, and Norman Loayza (2000), "Finance and the Sources of Growth." Journal of Financial Economics no. 58 (1), pp. 261-300.
Black, Bernard, and Woochan Kim (2012), "the Effect of Board Structure on Firm Value: A Multiple Identification Strategies Approach Using Korean Data." Journal of Financial Economics no. 104 (1), pp. 203-226.
Chen, Kevin CW, Zhihong Chen, and KC Wei (2011), "Agency costs of free Cash Flow and the Effect of Shareholder Rights on the Implied Cost of Equity Capital." Journal of Financial and Quantitative Analysis no. 46 (01), pp. 171-207.
Claessens, Stijn, Simeon Djankov, and Leora Klapper (1999), Resolution of Corporate Distress: Evidence from East Asia's Financial Crisis. vol. 2133: World Bank Publications.
Cremers, Martijn, and Allen Ferrell (2013), "Thirty Years of Shareholder Rights and Firm Valuation." Journal of Finance, Forthcoming.
Dharmapala, Dhammika, and Vikramaditya Khanna (2013), "Corporate Governance, Enforcement, and Firm Value: Evidence from India." Journal of Law, Economics, and Organization no. 29 (5), pp. 1056-1084.
Djankov, Simeon, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer (2008), "The Law and Economics of self- Dealing." Journal of financial Economics no. 88 (3), pp. 430-465.
Dyck, Alexander, and Luigi Zingales (2004), "Private Benefits of Control: An International Comparison." the Journal of Finance no. 59 (2), pp. 537-600.
Gorton, Gary, and Frank A Schmid (2000), "Universal Banking and the Performance of German Firms." Journal of Financial Economics no. 58 (1), pp. 29-80.
Guo, Lixiong, and Ronald W Masulis (2013), "Board Structure and Monitoring: New Evidence from CEO Turnovers." ECGI-Finance Working Paper (351).
King, Robert G, and Ross Levine (1993), "Finance and Growth: Schumpeter Might be Right." the quarterly journal of economics, pp. 717-737.
La Porta, R, F Lopez-de-Silanes, A Shleifer, and RW Vishny (2003), "Law and Finance." International Library of Critical Writings in Economics, no. 156, pp. 435-477.
La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny (1997), "Legal Determinants of External Capital." Journal of Finance, no. 52 (3), pp. 1131-1150.
Lima, Bruno Faustino, and Antonio Zoratto Sanvicente (2013), "Quality of Corporate Governance and Cost of Equity in Brazil." Journal of Applied Corporate Finance, no. 25 (1), pp. 72-80.
Lo, Agnes WY, Raymond MK Wong, and Michael Firth (2010), "Can Corporate Governance Deter Management from Manipulating Earnings? Evidence from Related- Party Sales Transactions in China." Journal of Corporate Finance, no. 16 (2), pp. 225-235.
López de Silanes, Florencio, Simeon Djankov, Rafael La Porta, and Andrei Shleifer (2003), "Courts." Quarterly Journal of Economics, no. 118 (2), pp. 453-517.
López de Silanes, Florencio, Simon Johnson, Rafael La Porta, and Andrei Shleifer (2000), "Tunneling." American Economic Review Papers and Proceedings, no. 90 (2), pp. 22-27.
McLean, R David, Tianyu Zhang, and Mengxin Zhao (2012), "Why Does the Law Matter? Investor Protection and its Effects on Investment, Finance, and Growth." The Journal of Finance, no. 67 (1), pp. 313-350.
Shleifer, Andrei, and Robert W Vishny (1986), "Large Shareholders and Corporate Control." the Journal of Political Economy, pp. 461-488.
Stigler, George J (1964), "Public Regulation of the Securities Markets" Journal of Business, pp. 117-142.
Zalm, Gerrit, (2006), "the Other Path to Growth: Private Sector Development." ABCDE, p. 45.
 
دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8
اردیبهشت 1394
صفحه 159-186
  • تاریخ دریافت: 05 اسفند 1393
  • تاریخ بازنگری: 21 شهریور 1394
  • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1394