کلیدواژه‌ها = پاسخگویی حسابداری
پاسخگویی در حسابداری از منظر اسلام با محوریت تئوری ساخت یابی

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 831-855

10.30497/ifr.2021.241861.1667

ایمان زارع؛ رضا غلامی جمکرانی؛ محمد مرادی؛ اسدالله بابایی فرد؛ حسین جهانگیرنیا