دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله‌هایی که در این صفحه آمده‌اند، مراحل داوری و اصلاحات را مطابق فرآیند مصوب نشریه طی نموده‌اند؛ و در نهایت توسط سردبیر کنترل و تأیید شده‌اند.
شماره نشر این مقاله‌ها حسب مصوبه تحریریه تعیین و منتشر خواهند شد.

علمی - پژوهشی (ابزارهای تأمین مالی اسلامی)

تحلیل و انتخاب مدل مناسب جهت انتشار اوراق برای تأمین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در بازار سرمایه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 26 خرداد 1402

10.30497/ifr.2023.244310.1824

محمد مهدی فریدونی؛ محمد توحیدی؛ میلاد عیسایی


علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

شناسایی چالش های بانکداری قرض‌الحسنه و ارائه راهکارها (مطالعه موردی بانک قرض‌الحسنه رسالت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 17 مهر 1402

10.30497/ifr.2023.244493.1833

محمد توحیدی؛ حسین مفیدی کیا؛ میلاد انصاری


علمی - پژوهشی (حسابداری مالی اسلامی)

ارزیابی چارچوب گزارشگری پایداری مبتنی بر شریعت تحت تأثیر ظهور محورهای متاورس در حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 09 فروردین 1403

10.30497/ifr.2024.245517.1865

حسین کشاورزی نژاد؛ مریم شهری؛ وحید اسکو؛ محمدرضا عبدلی


علمی - پژوهشی (مالی عمومی اسلامی)

بررسی تشکیلات زکات در ایران با تأکید بر قانون و آیین‌نامه زکات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.30497/ifr.2024.245818.1877

حسین حسن‌زاده سروستانی؛ علیرضا اعتمادی فر